Als u op straat of huis-aan-huis goederen of diensten wilt verkopen dan mag dit alleen als de gemeente dit toestaat. Het kan zijn dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen.

Vraag verkoopvergunning aan

Hoe werkt het?

Er zijn 2 soorten verkoopvergunningen:

  • Een ideële verkoopvergunning: deze wordt afgegeven aan plaatselijke verenigingen. Een voorbeeld hiervan is een gymnastiekvereniging die bloemen langs de deur verkoopt waarvan de opbrengst naar de vereniging gaat.
  • Een commerciële verkoopvergunning: deze wordt bijvoorbeeld afgegeven aan de visverkoper die wekelijks zijn route door het dorp rijdt.

U kunt een ideële verkoopvergunning aanvragen met het digitale aanvraagformulier(externe link)

Voor een commerciële verkoopvergunning is geen standaard aanvraagformulier. U kunt deze vergunning met een brief aanvragen bij de gemeente. Bij deze aanvraag moet u een geldig bewijs van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel meesturen.

U stuurt de aanvraag voor een commerciële verkoopvergunning naar:
Gemeente Achtkarspelen t.a.v. afdeling Ruimte, team Toetsing en Vergunning
Postbus 2
9285 ZV Buitenpost

Wat kost het?

De kosten voor een ventvergunning vindt u in de legesverordening(externe link).