Regionale visie

Begin 2020 hebben de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân gezamenlijk een visie voor toerisme en recreatie vastgesteld. De gemeenten hebben afgesproken dat ze zich als regio willen inzetten om de recreatie en toerisme sector de komende 10 jaren fors te laten groeien tot een sector van meer formaat. Met als resultaat een stimulering van de lokale economie, meer omzet en meer banen, en een betere leefomgeving voor onze eigen inwoners.

Bekijk hier de gezamenlijke visie op Toerisme en Recreatie in Noordoost-Fryslân 2020-2030.

Gemeentelijke visie

Op basis van de regionale visie maken de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen gemeentelijk beleid dat gericht is op toerisme en recreatie voor onze inwoners.

Het beleidsplan is klaar. Bekijk hier het beleid en uitvoeringsprogramma Achtkarspelen 2023-2030.