Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen maken bekend dat bij raadsbesluit van 22 oktober 2020 de nieuwe welstandsnota ‘Ontwerpprincipes voor het bouwen in Achtkarspelen’ is vastgesteld. De nieuwe welstandsnota is opgesteld ter vervanging van de welstandsnota uit 2008. Met de nieuwe welstandsnota voldoet de gemeente aan de behoefte om het welstandsbeleid zowel eenvoudiger in gebruik als informatiever te maken. Daarnaast wordt voorgesorteerd op de komende Omgevingswet waarin de ruimtelijke kwaliteit centraal staat. Daarbij is er meer ruimte voor maatwerk en vooroverleg.

De nieuwe welstandsnota is opgedeeld in:

  • Ontwerpprincipes voor kleine bouwwerken
  • 5 in plaats van 17 verschillende welstandsgebieden
  • Algemene uitgangspunten
  • Voor bijvoorbeeld reclame en andere speciale objecten gelden afzonderlijke principes.

In de vastgestelde welstandsnota ‘Ontwerpprincipes voor het bouwen in Achtkarspelen’ (onderaan deze pagina) kunt u lezen hoe het nieuwe welstandsbeleid eruitziet.

Van 9 juli tot en met 2 september 2020 heeft de concept welstandsnota ‘Ontwerpprincipes voor het bouwen in Achtkarspelen’ ter inzage gelegen. Er zijn bij de gemeente geen inspraakreacties binnengekomen.

Inwerkingtreding

De nieuwe welstandsnota treedt na bekendmaking in werking. Daarnaast heeft de raad de oude welstandsnota ingetrokken. Tegen het besluit tot vaststelling van de nieuwe welstandsnota is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Inzien of informatie

Heeft u nog vragen of wilt u de welstandsnota inzien op het gemeentehuis? Bel ons op 14 0511.