Voor het maken van een afspraak met de burgemeester, 1 van de wethouders of de secretaris neemt u contact op met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 0511 of gemeente@achtkarspelen.nl.

Vraag stellen

Om een vraag te stellen aan het college kunt u het formulier invullen.

Wethouder Harjan Bruining

Harjan Bruining is vanaf april 2024 wethouder bij de gemeente Achtkarspelen. Ook is hij 1e locoburgemeester. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de werkgebieden Economische Zaken algemeen, Midden- en kleinbedrijf, Financiën, Sport en Recreatie en Toerisme. 

foto wethouder Harjan Bruining

Wethouder Tjibbe Brinkman

Tjibbe Brinkman is wethouder bij de gemeente Achtkarspelen. Tevens is hij 2e locoburgemeester. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de werkgebieden Sociaal Domein (m.u.v. arbeidsparticipatie en jeugdzorg), WMO, Cultuur en Frysk en Personeel en Organisatie.

foto wethouder Tjibbe Brinkman

Wethouder Jelle Boerema

Jelle Boerema is vanaf april 2024 wethouder bij de gemeente Achtkarspelen. Ook is hij 3e locoburgemeester. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de werkgebieden Verkeer en vervoer, Openbaar groen/groenonderhoud, Milieu, Onderwijs, Jeugdzorg, Volksgezondheid en Duurzaamheid. 

foto wethouder Jelle Boerema

Wethouder Lea van der Tuin-Kuipers

Lea van der Tuin-Kuipers is wethouder bij de gemeente Achtkarspelen. Tevens is zij 4e locoburgemeester. Zij is onder andere verantwoordelijk voor de werkgebieden Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Woningbouw, Landbouw, Werk en inkomen (arbeidsparticipatie) en Kruidhof.

foto wethouder Lea van der Tuin