Voor het maken van een afspraak met de burgemeester, 1 van de wethouders of de secretaris neemt u contact op met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 0511 of gemeente@achtkarspelen.nl.

Vraag stellen

Om een vraag te stellen aan het college kunt u het formulier invullen.

Wethouder Jouke Spoelstra

Jouke Spoelstra is wethouder bij de gemeente Achtkarspelen. Tevens is hij 1e loco-burgemeester. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de werkgebieden Economische Zaken algemeen, Midden- en kleinbedrijf, Financiën, Sport en Recreatie en Toerisme.

foto Jouke Spoelstra

Wethouder Tjibbe Brinkman

Tjibbe Brinkman is wethouder bij de gemeente Achtkarspelen. Tevens is hij 2e loco-burgemeester. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de werkgebieden Sociaal Domein (m.u.v. arbeidsparticipatie en jeugdzorg), WMO, Cultuur en Frysk en Personeel en Organisatie.

foto Tjibbe Brinkman

Wethouder Sierd Vegelin

Sierd Vegelin is wethouder bij de gemeente Achtkarspelen. Tevens is hij 3e loco-burgemeester. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de werkgebieden Verkeer en vervoer, Openbaar groen/groenonderhoud, Milieu, Onderwijs, Jeugdzorg en Volksgezondheid.

foto Sierd Vegelin

Wethouder Lea van der Tuin-Kuipers

Lea van der Tuin-Kuipers is wethouder bij de gemeente Achtkarspelen. Tevens is zij 4e loco-burgemeester. Zij is onder andere verantwoordelijk voor de werkgebieden Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Woningbouw, Landbouw, Duurzaamheid, Werk en inkomen (arbeidsparticipatie) en Kruidhof.

foto Lea van der Tuin-Kuipers