De gemeente haalt elke week het afval bij alle huishoudens op. Voor het ophalen en het verwerken van het afval betaalt u afvalstoffenheffing, óók als uw uw afval nooit meegeeft.

Wat kost het?

De gemeente maakt bij de afvalstoffenheffing verschil tussen eenpersoonshuishoudens (mensen die alleen wonen) en meerpersoonshuishoudens (stellen of gezinnen).

  • Voor een huishouden met meer dan 1 persoon: € 350,40
  • Voor alleenwonende: € 245,28

Bovenstaande kosten zijn berekend op 1 groene gft-container en 1 grijze restafvalcontainer. De oud papier container is namelijk gratis.

Wilt u gebruik maken van een extra groene of grijze afvalcontainer? Dan betaalt u hiervoor per extra container € 175,20. 

Hoe werkt het?

Elk voorjaar krijgt u een rekening van de gemeente, de 'gemeentelijke belastingaanslag'. De kosten kunt u automatisch laten afschrijven of betalen via overboeking.

Bent u het niet eens met de aanslag?

Maak dan bezwaar tegen de aanslag.

Wilt u kwijtschelding aanvragen?

De gemeente Achtkarspelen heeft een kwijtscheldingsbeleid voor gemeentelijke belastingen. In sommige gevallen is hele of gedeeltelijke kwijtschelding van de afvalstoffenheffing mogelijk.

Aanvullende informatie

De verordening(externe link) op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2024 vindt u online, deze verordening is vastgesteld op 14 december 2023.