De gemeente haalt elke week het afval bij alle huishoudens op. Voor het ophalen en het verwerken van het afval betaalt u afvalstoffenheffing, óók als uw uw afval nooit meegeeft.

Wat kost het?

De gemeente maakt bij de afvalstoffenheffing verschil tussen eenpersoonshuishoudens (mensen die alleen wonen) en meerpersoonshuishoudens (stellen of gezinnen).

  • Voor een huishouden met meer dan 1 persoon: € 366,72
  • Voor alleenwonende: € 256,68

Bovenstaande kosten zijn berekend op 1 groene gft-container en 1 grijze restafvalcontainer. De oud papier container is namelijk gratis.

Wilt u gebruik maken van een extra groene of grijze afvalcontainer? Dan betaalt u hiervoor per extra container € 183,72. 

Hoe werkt het?

Elk voorjaar krijgt u een rekening van de gemeente, de 'gemeentelijke belastingaanslag'. De kosten kunt u automatisch laten afschrijven of betalen via overboeking.

Bent u het niet eens met de aanslag?

Maak dan bezwaar tegen de aanslag.

Wilt u kwijtschelding aanvragen?

De gemeente Achtkarspelen heeft een kwijtscheldingsbeleid voor gemeentelijke belastingen. In sommige gevallen is hele of gedeeltelijke kwijtschelding van de afvalstoffenheffing mogelijk.