1. Intentieovereenkomst bedrijfsuitbreiding OPNIEUW B.V.

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft besloten een intentieovereenkomst met Opnieuw B.V. te sluiten in verband met beoogde uitbreiding van het bedrijf direct aansluitend op bedrijventerrein De Swadde in Buitenpost. Meer informatie is te lezen in het nieuwsbericht.

 

2. Jaarverantwoording kinderopvang 2020

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college heeft de jaarverantwoording Wet kinderopvang 2020 vastgesteld en biedt deze aan de Inspectie van het Onderwijs aan en informeert de gemeenteraad hierover. Gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang in de gemeente. Het toezicht wordt uitgevoerd door de GGD. Jaarlijks dient een jaarverantwoording opgesteld te worden van alle toezichts- en handhavingstaken die de gemeente in een jaar in het kader van de Wet kinderopvang heeft verricht.

2.1 Raadsvoorstel Jaarverantwoording kinderopvang 2020

2.2 Jaarverantwoording kinderopvang 2020

 

3. Afwijken welstandsadvies Warreboslaan 8 te Surhuisterveen

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten af te wijken van het welstandsadvies en in te stemmen met het legaliseren van een bouwwerk (tuinhuis) op het perceel aan de Warreboslaan 8 te Surhuisterveen.

 

4. Omgevingsvergunning Parksterreed 5a Boelenslaan

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten de omgevingsvergunning met afwijking (uitgebreide procedure) voor de bouw van een 2de agrarische bedrijfswoning aan de Parksterreed 5a te Boelenslaan te verlenen.

 

5. Afronden proces aanvraag volkshuisvestingsfonds

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft na een integrale afweging besloten geen aanvraag voor het door het ministerie opengestelde volkshuisvestingsfonds in te dienen.

5.1 Raadsvoorstel Afronden proces aanvraag volkshuisvestingsfonds

 

6. Afwijken welstand de Buorren 61 Drogeham

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft besloten af te wijken van het welstandsadvies en in te stemmen met de omgevingsvergunning voor de verbouw van de woning op het perceel de Buorren 61 te Drogeham.

 

 

7. Voortgang regionale samenwerking ANNO

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer

Het college informeert de raad over de voortgang van de regionale samenwerking in ANNO. In februari hebben de colleges van de gemeenten in de regio Noordoost Fryslân besloten de samenwerking voort te willen zetten met een stevige ambitie en vervolgens de raden hierbij betrokken. Deze ambitie wordt op dit moment uitgewerkt in een derde samenwerkingsagenda. De gemeenteraden krijgen de concept samenwerkingsagenda ter besluitvorming voorgelegd. Het college stelt de raad voor deze agenda in de raadsbijeenkomst van 14 oktober 2021 te bespreken.

7.1 Voortgangsbericht ANNO raden staten en AB juni 2021

 

8. Beantwoording schriftelijke CDA fractie over de basisbekostiging lokale omroep

Portefeuillehouder: Max de Haan

Op 4 mei 2021 heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld over basisbekostiging lokale omroepen. Het college beantwoordt de vragen.

8.1 Beantwoording schriftelijke CDA fractie over de basisbekostiging lokale omroep