Het gemeentearchief bewaart allerlei geschreven stukken, kaarten, foto's en krantenknipsels. In het gemeentearchief kunt u informatie vinden over:

  • de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek)
  • een woonhuis of bedrijf
  • een buurt of wijk
  • de gemeente zelf

Aanpassing dienstverlening gemeentearchief

Vanwege ziekte kunnen vanaf 10 mei 2022 alleen dringende vragen aan het gemeentearchief in behandeling worden genomen door het team DIV van de gemeente Achtkarspelen. U kunt uw vraag mailen naar gemeente@achtkarspelen.nl. Dit geldt bijvoorbeeld voor vragen met een (urgent) bedrijfsbelang.

Wanneer het mogelijk is om weer langs te komen voor archiefonderzoek wordt dit via deze webpagina gecommuniceerd. We verwachten dat dit per 1 juli 2022 weer kan. We hopen op uw begrip!

Een kijkje in het archief

Wilt u de plaatselijke geschiedenis ontdekken of historisch onderzoek doen naar uw familiegeschiedenis? U kunt zelf het archief bezoeken. De meeste stukken die 20 jaar of ouder zijn mogen ingezien worden. U moet daarvoor wel een afspraak maken met het gemeentearchief. We hebben een speciale bezoekersruimte om stukken in te zien.

  • Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 140511 of een email sturen naar gemeente@achtkarspelen.nl.
  • Geef duidelijk aan welke informatie u zoekt.
  • Aan een bezoek zijn geen kosten verbonden.
  • Alleen voor eventuele kopieën rekenen we een klein bedrag.

Het archief is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.00 uur.

Over het gemeentearchief

Het materiaal in het gemeentearchief is vanaf 1613. De meeste van deze stukken zijn opgenomen in een inventaris. De stukken in de inventaris zijn openbaar en daarmee vrij doorzoekbaar en in te zien.

Archief in bewaring

Bij de gemeente Achtkarspelen is het mogelijk om archieven van particuliere/kerkelijke instellingen een plaats te geven in onze archiefbewaarplaats. Wij beschikken over ruimte waarin historische stukken op een juiste en toegankelijke wijze gearchiveerd kunnen worden.