Het gemeentearchief bewaart allerlei geschreven stukken, kaarten, foto's en krantenknipsels. In het gemeentearchief kunt u informatie vinden over:

  • de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek)
  • een woonhuis of bedrijf
  • een buurt of wijk
  • de gemeente zelf

Een kijkje in het archief

Wilt u de plaatselijke geschiedenis ontdekken of historisch onderzoek doen naar uw familiegeschiedenis? U kunt zelf het archief bezoeken. De meeste stukken die 20 jaar of ouder zijn mogen ingezien worden. U moet daarvoor wel een afspraak maken met het gemeentearchief. We hebben een speciale bezoekersruimte om stukken in te zien.

  • Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 140511 of een email sturen naar gemeente@achtkarspelen.nl.
  • Geef duidelijk aan welke informatie u zoekt.
  • Aan een bezoek zijn geen kosten verbonden.
  • Alleen voor eventuele kopieën rekenen we een klein bedrag.

Het archief is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.00 uur.

Over het gemeentearchief

Het materiaal in het gemeentearchief is vanaf 1613. De meeste van deze stukken zijn opgenomen in een inventaris. De stukken in de inventaris zijn openbaar en daarmee vrij doorzoekbaar en in te zien.

Archief in bewaring

Bij de gemeente Achtkarspelen is het mogelijk om archieven van particuliere/kerkelijke instellingen een plaats te geven in onze archiefbewaarplaats. Wij beschikken over ruimte waarin historische stukken op een juiste en toegankelijke wijze gearchiveerd kunnen worden.

Bezoekersreglement 

Er een bezoekersreglement voor het gemeentearchief waarin regels staan voor het bezoek aan het archief. Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn, daarom vragen wij u om de regels die in dit reglement zijn genoemd in acht te nemen. Het reglement vindt u onderaan deze pagina.  

Bezoekersreglement gemeentearchief