Herinrichting Centrumplan Buitenpost

Op 23 januari is er een inloopbijeenkomst geweest voor aanwonenden en belangstellenden. Tijdens deze inloopbijeenkomst heeft de gemeente een aantal reacties ontvangen op het ontwerp van de herinrichting. De reactie op deze vragen kunt u raadplegen op de website van de gemeente. 


Planning

Op dit moment worden er enkele aannemers gevraagd om een aanbieding te maken voor de realisatie. Deze aanbesteding vindt plaats op 25 april. De gemeente zal daarna de stukken beoordelen en wordt het werk gegund aan een aannemer. Zodra de aannemer bekend is, wordt er in juni gestart met de uitvoering. Meer informatie vind je op Werkzaamheden.