Op deze pagina kunt u zien welke werkzaamheden er de komende tijd zijn. Weg- en rioolwerkzaamheden kunnen altijd enige (verkeers) hinder veroorzaken. Dat proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken. Maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. We vragen uw begrip daarvoor.

Vragen?

Heeft u na het lezen van een bericht toch nog vragen? Mail naar  ja.deboer@achtkarspelen.nl of bel met ons via 14 0511.

Aanleg plateaus Kromelle, Drogeham en It Langfal - Pusterwei, Surhuizum (oktober 2022)

De gemeente Achtkarspelen start vanaf maandag 31 oktober 2022 met de aanleg van een plateau aan de Kromelle te Drogeham en It Langfal - Pusterwei te Surhuizum. 

Ontwerp

Aandachtspunten

De werkzaamheden vinden plaats op het kruispunt Kromelle - It Heechhout en de kruising aan It Langfal - Pusterwei.

Wat wordt er gedaan?

 • er wordt een plateau aangebracht als snelheidsremmende maatregel
 • bermverharding in beton
 • inritten worden opnieuw gestraat
 • de bermen afgewerkt
 • rijbaan voorzien van nieuwe belijning

Het verkeer wordt omgeleid via de aangegeven routes (zie bijlagen).

Uitvoering en planning

Aannemer Schagen Infra uit Heerenveen start op maandag 31 oktober 2022 en eindigt zijn werkzaamheden op dinsdag 8 november 2022 of zoveel korter dan langer als noodzakelijk.

Communicatie

De communicatie tijdens de werkzaamheden van het project verloopt via de gemeente. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer E. de Boer, projectleider via het reactieformulier(externe link).

Bijlagen

Wegwerkzaamheden Rijksstraatweg, N355 (oktober 2022)

De provincie Fryslân wil de Rijksstraatweg veiliger maken. Het gaat om het gedeelte van Quatrebras tot aan Twijzel.

Planning en hinder

Op woensdag 26 oktober 2022 start aannemer BAM Infra met onderhoudswerkzaamheden aan de N355 tussen kruispunt Quatrebras en Noardburgum. Als alles volgens planning verloopt dan zijn deze werkzaamheden op vrijdag 28 oktober klaar. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken wordt er ’s avonds en ’s nachts gewerkt. De N355 tussen kruispunt Quatrebras en Noardburgum is van woensdagavond 19.30 uur tot donderdagochtend 05.30 uur en van donderdagavond 19.30 uur tot vrijdagochtend 05.30 uur afgesloten voor verkeer. Overdag is de weg open voor verkeer.

Omleidingsroute

Verkeer vanaf kruispunt Quatrebras richting Noardburgum en Buitenpost (en andersom) wordt tijdens de werkzaamheden in de avond en nacht van 26 en 27 oktober omgeleid over de N356 (De Centrale As), de N31, de N369 en de N355.

Voor meer informatie over de werkzaamheden en omleidingsroute gaat u naar: www.fryslan.frl/n355(externe link)

Asfalteren Izermieden, Gerkesklooster (oktober 2022)

De gemeente Achtkarspelen start vanaf maandag 24 oktober 2022 met groot onderhoud op de Izermieden. Aannemer Oosterhof Holman uit Grijpskerk gaat de werkzaamheden uitvoeren. 

Ontwerp

Aandachtspunten

De werkzaamheden vinden plaats vanaf de carpoolplaats aan het Blauwverlaat tot en met de rotonde voor de brug van Friesland Campina.

Wat wordt er gedaan?

 • de complete rijbaan wordt verwijderd
 • puinfundering versterkt en geprofileerd
 • de rijbaan voorzien van meerdere lagen asfalt
 • inritten worden opnieuw gestraat
 • de bermen afgewerkt
 • rijbaan voorzien van nieuwe belijning

Het verkeer wordt omgeleid via de aangegeven route langs de N358 Blauwverlaat -N355 Grijpskerk N388 Gaarkeuken richting Gerkesklooster.

Uitvoering en planning

Aannemer Oosterhof Holman start op maandag 24 oktober en eindigt zijn werkzaamheden op vrijdag 18 november 2022 of zoveel korter dan langer als noodzakelijk.

Communicatie

De communicatie tijdens de werkzaamheden van het project verloopt via de gemeente. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. de Boer, projectleider via het reactieformulier(externe link).

Bijlagen

Werkzaamheden Groningerstraat, Surhuisterveen (01-09-2022)

De gemeente Achtkarspelen heeft het voornemen om in aanvulling op het centrumplan het gedeelte van de Groningerstraat tussen het aansteekhuis tot en met kruising D. van Kammenstraat te reconstrueren. 

Aannemer Witteveen uit Surhuisterveen zal deze werkzaamheden uitvoeren. De aanwonenden zijn hierover geïnformeerd door middel van een brief.

De doorgaande route voor autoverkeer wordt via omleidingsborden aangegeven en de hulpdiensten zijn op de hoogte gebracht.

Ontwerp

In overleg met de werkgroep en in lijn van het ontwerp van het centrumplan is het ontwerp samengesteld. Het ontwerp is gedeeld op een informatieavond. Naar aanleiding van de informatieavond is een reactienota samengesteld en gedeeld met de aanwonenden.

Bekijk hier het ontwerp en de reactienota van de Groningerstraat, Surhuisterveen.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 19 september en zijn gereed op vrijdag 18 november 2022.

Heeft u vragen?

Neem dan via het reactieformulier(externe link) contact op met J. de Boer, projectleider van de gemeente.

Vervangen brug over de Twizelerfeart te Kootstertille (20-07-2022)

De gemeente Achtkarspelen heeft het voornemen om na de bouwvakantie van 2022 de brug over de Twizelfeart aan de Âlde dyk te Kootstertille te vervangen. Aannemer Oosterhof Holman zal deze werkzaamheden uitvoeren.

De aanwonenden zijn hierover geïnformeerd door middel van een brief en blijven bereikbaar voor verkeer. Voor de fietsers wordt een tijdelijke brug over de Twizelerfeart gerealiseerd. 

De doorgaande route voor autoverkeer over de Âlde dyk wordt via omleidingsborden aangegeven, en de hulpdiensten zijn op de hoogte gebracht.

Ontwerp

De volgende maatregelen worden uitgevoerd:

 • Tijdelijke brug voor fietsverkeer.
 • Bestaande landhoofden worden gesloopt en opnieuw aangebracht.
 • Brug wordt voorzien van een nieuw dek met gerenoveerde bovenbouw.
 • Bestaande wegen worden aangestraat naar de nieuwe doorvaarthoogte van 1,5m.

Bekijk het ontwerp van de nieuwe brug over de Twizelerfeart.

Planning

Het wegvak van de doorgaande route aan de Âlde dyk is afgesloten van 22 augustus tot en met 22 december 2022.

Heeft u vragen? 

Neem dan via het reactieformulier(externe link) contact op met J. de Boer, projectleider van de gemeente. 

Herinrichting Ikeloane, Harkema (19-7-2022)

De gemeente Achtkarspelen start vanaf maandag 29 augustus met groot onderhoud op de Ikeloane. Het asfalt wordt verwijderd en vervangen door bestrating.

Er is ondertussen de gelegenheid geweest om het ontwerp van de reconstructie te bekijken en vragen te stellen. De vragen zijn beantwoord en verwerkt in een reactienota en vervolgens definitief gemaakt. De aanwonenden zijn hierover in een brief geïnformeerd.

Ontwerp

Er is aandacht besteed aan gelijkwaardige kruisingen, snelheid remmende maatregelen en een eenduidig straatbeeld. Op basis hiervan is een ontwerp voor de wegreconstructie opgesteld.

Er zijn vragen ontvangen over onder andere inrichting, ontwerp en hangjeugd op het schoolplein. De vragen zijn gebundeld in een reactienota en beantwoord. Bekijk hier de reactienota met het definitieve ontwerp.

Planning

Aannemer Spoelstra en Nijboer bestratingen start in week 35. 

Het werk zal in 3 fases worden uitgevoerd:

 • Fase 1
  Kruispunt Boekweitstrjitte tot en met Ikeloane 35 van 29 augustus tot en met 18 oktober.
 • Fase 2
  Ikeloane 35 tot Nijebuorren van 12 september tot en met 19 oktober.
 • Fase 3
  Nijebuorren tot en met De Bjirken en omstreken van 3 oktober tot en met 9 december.

Communicatie

De communicatie tijdens de voorbereiding van het project verloopt via de gemeente.

Heeft u vragen? 

Neem dan via het reactieformulier(externe link) contact op met J. de Boer, projectleider van de gemeente. 

Nieuw fietspad Drogehamstermieden

De Drogehamstermieden krijgt een nieuw fietspad over de Hege Bult, langs de randen van het natuurgebied naar de Kromelle. In het najaar start de gemeente Achtkarspelen met de werkzaamheden aan het recreatief pad. Het fietspad is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Drogehamstermieden. In dit gebied wordt gewerkt aan de inrichting van de natuurgebieden in combinatie met de verbetering van de recreatie door de gebiedscommissie Achtkarspelen Zuid.

Aanleg in fasen

De aanleg van het fietspad wordt in fasen uitgevoerd. In het najaar wordt gestart met fase 1, die naar verwachting voor 1 maart klaar is. Het eerste deel van het fietspad loopt van parkeerplaats Tillewei langs het Prinses Margrietkanaal naar een nieuwe uitkijktoren op de Hege Bult. Zodra de gebiedscommissie Achtkarspelen Zuid de benodigde grond heeft verworven, kan ook de tweede fase van het fietspad, vanaf de Hege Bult naar De Kromelle gerealiseerd worden.

Afsluiting Jan Gerkeswei

Midden in de Drogehamstermieden ligt de Jan Gerkeswei. De ligging van deze weg is voor de rust in het natuurgebied niet wenselijk. Het achterste deel van de Jan Gerkeswei wordt het gehele jaar afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar blijft toegankelijk voor het overige verkeer (zoals wandelaars). Van 1 maart tot 15 juni, in het broedseizoen, wordt het achterste deel afgesloten voor alle verkeer waaronder ook wandelaars. De natuur is in deze periode extra kwetsbaar en moet zo weinig mogelijk worden verstoord. Door het tijdelijk afsluiten van de weg worden op de grond broedende vogels en pasgeboren dieren extra beschermd.

Veel wandelaars maken gebruik van deze weg. In de lente nodigt het lekkere weer al snel uit om de natuur in te trekken. We begrijpen dat het jammer is dat in die periode geen gebruik kan worden gemaakt van deze route. Uiteraard blijft het nieuwe fietspad het hele jaar toegankelijk en kan van het nieuwe (fiets)pad gebruik worden gemaakt in genoemde broedperiode. De Jan Gerkeswei wordt pas afgesloten als fase 1 van het fietspad klaar is.

Verkeersbesluit

Voor het afsluiten van de Jan Gerkeswei van 1 maart tot 15 juni moet de gemeente een verkeersbesluit nemen. Dit besluit wordt na de zomervakantie genomen en op de gemeentepagina in De Feanster gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken een bezwaar indienen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het nieuwe fietspad of de afsluiting van de Jan Gerkeswei? U kunt contact opnemen met de heer Van der Meulen of Zeemans van de gemeente Achtkarspelen, telefoonnummer 14 0511. Meer informatie over de gebiedsontwikkeling van de Drogehamstermieden is te vinden op https://www.fryslan.frl/achtkarspelen-zuid(externe link).

kaartje fietspad Drogehamstermieden

Reconstructie omgeving zwembad De Kûpe, Buitenpost (19-10-2021)

In opdracht van de gemeente Achtkarspelen werk aannemer KWS Infra Leek de komende periode aan de omgeving van het nieuwe zwembad De Kûpe te Buitenpost.

De aanwonenden zijn hierover geïnformeerd door middel van een brief.

In Buitenpost is een nieuw energieneutraal zwembad gebouwd. De ruimte die vrijkomt door de sloop van het bestaande zwembad wordt gebruikt voor een parkeerplein en een ruim entreeplein. Dit is nu nog een bouwplaats maar krijgt natuurlijk een metamorfose. Het ontwerp en de invulling van het groenplan kunt u bekijken op de pagina Zwembad Buitenpost.

Ontwerp

Aandachtspunten

De werkzaamheden bestaan uit het inrichten van de nieuwe buitenruimte en het aanleggen van ondergrondse infra. Hierbij wordt onder andere een nieuw parkeerterrein aangelegd, de wegen vernieuwd en een verhoogde entree bij het zwembad gerealiseerd.

Planning

Wanneer wordt er gewerkt? De planning is als volgt:

Verhoogde dek entree zwembad25 oktober 2021 t/m 26 november 2021
Bernhardlaan inclusief kruispunt Kuipersweg/Hoefslag1 november 2021 t/m 17 december 2021
Parkeerterrein zwembad15 november 2021 t/m 21 januari 2022
Kuipersweg vanaf kruispunt richting centrum10 januari 2022 t/m 11 februari 2022
De Vaart14 februari 2022 t/m 1 augustus 2022

Bovenstaande planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Communicatie

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met uitvoerder Bastiaan Mans, telefoonnummer 06 2575 7745, bmans@kws.nl.

De communicatie tijdens de voorbereiding van het project verloopt via de gemeente. Voor vragen neemt u contact op met Jan de Boer, projectleider via het reactieformulier.

Reactieformulier(externe link)

Bijbehorende tekeningen

Glasvezel werkzaamheden in Buitenpost door KPN NetwerkNL (05-06-2020)

De komende tijd voert KPN NetwerkNL in heel Buitenpost werkzaamheden uit om glasvezel aan te leggen. Het doel is om meer dan 2.500 woningen te voorzien van een glasvezel aansluiting.

Werkzaamheden KPN NetwerkNL

Inwoners van Buitenpost hebben van KPN NetwerkNL een brief ontvangen met daarin meer informatie over de aanleg van de glasvezel in hun buurt. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Vanaf 6 juli begint KPN NetwerkNL met de aanleg van het glasvezelnetwerk.


Werkwijze KPN NetwerkNL

Aan de start van een project gaan glasvezelvoorbereiders van KPN NetwerkNL bij de bewoners langs om voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk te treffen. Tijdens dit bezoek bekijken zij wat de meest geschikte plek is voor het glasvezelaansluitpunt in de woning. In een brief heeft KPN NetwerkNL hun bezoek aangekondigd. De glasvezelvoorbereiders zijn te herkennen aan bedrijfskleding met het KPN NetwerkNL-logo en beschikken over een legitimatiepas waaruit blijkt dat zij namens KPN NetwerkNL of partner VolkerWessels Telecom aan de deur komen. Vraag er dus gerust naar als de medewerker voor uw deur staat.

Maatregelen coronavirus

Tijdens de werkzaamheden in de straat en in uw woning staat de gezondheid van u en de KPN medewerkers voorop. KPN-medewerkers hanteren daarom een aantal strikte maatregelen. U vindt deze maatregelen op de website van de KPN(externe link).

Heeft u vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de aanleg van glasvezel dan verwijzen wij u naar de website van KPN(externe link). De gemeente kan uw vragen over de glasvezel werkzaamheden niet beantwoorden omdat het een project is van KPN NetwerkNL.