Door de komst van internet is stamboomonderzoek, oftewel het verzamelen van informatie over uw eigen familiegeschiedenis, voor iedereen binnen handbereik gekomen.

Hoe werkt het?

Onderstaande websites kunnen u waarschijnlijk verder helpen in de zoektocht naar stamboominformatie. Als dit niks oplevert kunt u ook contact opnemen met de gemeente om bepaalde informatie op te vragen.

Digitaal gemeentearchief Achtkarspelen

Op de website van Alle Friezen(externe link) vindt u de gemeentelijke bevolkingsregisters van de jaren 1850-1920.

Stamboomachtkarspelen.nl

Op de website Stamboom Achtkarspelen(externe link) vindt u beknopte kwartierstaten (5 generaties) van families uit het Fries-Groningse grensgebied, vooral uit de gemeente Achtkarspelen. Veel gegevens zijn ontleend aan de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten Achtkarspelen, Smallingerland, Tytsjerksteradiel, Opsterland, Dantumadiel, Kollumerland c.a. en Grootegast, de doop- trouw- en begraafboeken, informatie via het internet (Ryksargyf Leeuwarden(externe link), Gen-lias) en andere bronnen.

AlleFriezen.nl

De website van Alle Friezen(externe link) is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Streekarchivariaat Noordoost Friesland, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen. Gegevens zijn te vinden over Friezen die geboren, getrouwd en overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 19e eeuw tot midden jaren vijftig van de vorige eeuw.

Gemeentelijk archief

Als u informatie zoekt wat niet te vinden is via bovenstaande websites kunt u de archieven raadplegen(externe link).