De Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet verplichten gemeenten om inwoners te betrekken bij de uitvoering can deze wetten. Hoe? Achtkarspelen kiest voor één orgaan: de Adviesraad.

Wie?

Een aantal leden van de Adviesraad hebben zelf een uitkering of moeten van een minimuminkomen rondkomen. Zij zijn dus echte “ervaringsdeskundigen”.

Hoe?

De Adviesraad praat met de wethouder van Werk & Inkomen (Sociale Zaken ) en de ambtenaren. Met hen bespreekt de raad alle onderwerpen die met Werk &  Inkomen te maken hebben.

De Adviesraad wordt door de gemeente serieus genomen. Advies uit de praktijk vinden wij belangrijk.

Website

Bezoek de website van de Adviesraad van Achtkarspelen(externe link). Hier vindt u onder andere:

  • De adviezen die de Adviesraad heeft uitgebracht
  • Het laatste nieuws
  • Verslagen van de vergaderingen
  • Vergaderschema

Contact met het SUSKA

SUSKA (Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden Steunpunt Kollumerland / Achtkarspelen) is een dienstverlenende organisatie met vrijwilligers die kosteloos adviezen verstrekken op vele gebieden. Voor vragen op het gebied van de Ziektewet, WIA, WW, WWB, WAO, AOW, Wajong, de Toeslagen en schuldhulpverlening kunt u terecht bij het SUSKA.

Het inloopspreekuur is op elke dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in  "It Vleckehûs",  B.J. Schurerweg 14 in Surhuisterveen. Voor contact bel met 0511 - 36 85 70.

Het inloopspreekuur is  op de 1e en 3e maandagmiddag van de maand, van 14:00 tot 16:00 uur in "it Koartling" Schoolstraat 31 in Buitenpost. Voor contact bel met 0511 - 54 12 14.