Sinds 2020 zijn de Wmo-adviesraad en de cliëntenraad samen verdergegaan tot de Adviesraad Sociaal Domein. 

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van de gemeente. De Adviesraad wil eraan bijdragen dat de gemeente voordat een beleidsontwikkelproces in gang wordt gezet eerst met de doelgroep praat. Daarbij wil de Adviesraad ondersteunen en zorgen dat gemeentelijk beleid uitgaat van de mening van haar inwoners. 

De Adviesraad werkt met een kerngroep en themagroepen. De Kerngroep is structureel en behandelt alle voorkomende onderwerpen. De themagroepen richten zich op één onderwerp en worden geformeerd op basis van de beleidsagenda. 

De Adviesraad is op dit moment nog niet voltallig en is nog op zoek naar leden voor de Kerngroep. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Adviesraad zelf via https://adviesraad-achtkarspelen.nl/.