Als u alcohol schenkt of verkoopt, hebt u een drank- en horecavergunning nodig van de gemeente.

Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

Geen vergunning nodig

In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

 • supermarkt
 • levensmiddelenwinkel
 • snackbar
 • traiteur 
 • tabakspeciaalzaak
 • slijterij

DigiD linkVraag ontheffing drank- en horecavergunning aan

Hoe werkt het?

Online kunt u de ontheffing Drank en Horecawetvergunning aanvragen via bovenstaande knop.

Wat heeft u nodig?

 • Een kopie uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel.
 • Een kopie geldig legitimatiebewijs van alle op de vergunning vernoemde personen.
 • Een kopie geldige verklaring van Sociale Hygiëne van de leidinggevenden.
 • De personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm (bijv. eenmanszaak of BV) hebben ook een kopie verklaring van Sociale Hygiëne nodig.

U kunt ook een papieren aanvraagformulier bij ons opvragen. Dit formulier kunt u versturen naar: Gemeente Achtkarspelen t.a.v. afdeling Ruimte, team Toetsing en Vergunning, Postbus 2, 9285 ZV Buitenpost.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is geplaatst. 

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Voorwaarden

Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wet Bibob

Bij de aanvraag van een drank- en horecavergunning wordt er altijd een Bibob-toets gedaan. Alles over de Bibob en het aanvraagformulier vindt u op de pagina over Bibob.

Wat kost het?

De kosten voor een Drank- en Horecavergunning: € 390,10.

De kosten voor het wijzigen van een bestaande Drank- en Horecavergunning: € 22,85.

Eventuele andere kosten voor het aanvragen van een ontheffing vindt u in de legesverordening.