Bedrijventerrein Quakkenburg is gelegen aan de westzijde van Harkema. Het is gemengd terrein waar bedrijven tot categorie 3 kunnen worden gevestigd.

Locatie

Bedrijventerrein Quakkenburg heeft een prima ontsluiting via de Betonwei, de N369, richting de Wâldwei tussen Drachten en Leeuwarden. Het terrein is ongeveer 15 ha. groot en biedt ruimte voor verschillende bedrijven.

De nieuwe kavels kunnen alleen uitgegeven worden aan bedrijven die al gevestigd zijn in Harkema.

Kaveluitgifte

Op het bedrijventerrein wordt binnenkort de laatste kavel verkocht. De kavel is bestemd voor lichtere bedrijven in de milieucategorie 1, 2 en 3 (met een afstand van 50 meter tot burgerwoningen). Nadere informatie over de procedure volgt.

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Jeldrik Doevendans
Accountmanager Bedrijven
Telefoon: 06 38 29 90 74 / (0511) 54 87 10
E-mail: j.doevendans@achtkarspelen.nl