Bedrijventerrein Quakkenburg is gelegen aan de westzijde van Harkema. Het is gemengd terrein waar bedrijven tot categorie 3 kunnen worden gevestigd.

Locatie

Bedrijventerrein Quakkenburg heeft een prima ontsluiting via de Betonwei, de N369, richting de Waldwei tussen Drachten en Leeuwarden. Het terrein is ongeveer 15 ha. groot en biedt ruimte voor verschillende bedrijven.

De nieuwe kavels kunnen alleen uitgegeven worden aan bedrijven die al gevestigd zijn in Harkema.

Kaveluitgifte

Op het bedrijventerrein is op dit moment nog ruimte voor enkele nieuwe bedrijfsvestigingen. Deze kavels zijn bestemd voor lichtere bedrijven in de milieucategorie 1, 2 en 3 (met een afstand van 50 meter tot burgerwoningen) met een maximale grote van 2500 m².

Het uitbreidingsgedeelte heeft een agrarische bestemming met een wijzigingsbevoegdheid voor bestemming bedrijventerrein. Hiervoor moet een lichte bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Deze procedure kan tegelijk met de omgevingsvergunning doorlopen worden.

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Jeldrik Doevendans
Accountmanager Bedrijven
Telefoon: 06 38 29 90 74 / (0511) 54 87 10
E-mail: j.doevendans@achtkarspelen.nl