Hieronder vindt u de collegebesluiten van week 1 (2021).

1. Verkoop kavel 3.430 m2 op Lauwerskwartier 2e fase

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft besloten om een kavel van ca. 3.430 m2 op bedrijventerrein Lauwerskwartier 2e fase in Surhuisterveen uit te geven aan een groothandel in bouwmaterialen.

2. Schriftelijke vragen CDA-fractie over Stationnetje Buitenpost

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft besloten om de schriftelijke vragen van de CDA-fractie inzake de opening van ‘t Stationnetje in Buitenpost conform artikel 44 van het Reglement van Orde te beantwoorden.

3. Beantwoording schriftelijke vragen GBA openstelling stembureaus

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer

Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de vragen van de GBA over openstelling stembureaus.