Heeft u contact met ons opgenomen omdat u de WOZ-waarde te hoog vindt? Bijvoorbeeld via het contactformulier? Normaal reageren we binnen 10 werkdagen via e-mail of telefoon. Maar omdat er veel berichten bij ons zijn binnengekomen lukt dat niet altijd. Uw naam staat op onze lijst, u kunt er op vertrouwen dat we contact met u opnemen.

Wanneer krijg ik een beslissing op mijn bezwaar?

Er zijn veel formele bezwaren ingediend. Meer dan andere jaren. Volgens de regels moet u uiterlijk 31 december 2023 een beslissing van ons krijgen. Maar wij snappen dat dit een lange afhandeltijd is. Daarom doen we ons best om alle bezwaren zo snel mogelijk af te handelen.

Kan ik nog bezwaar maken?

Nee, de bezwaartermijn is gesloten. U kon tot en met 27 maart 2023 bezwaar maken.

Ik maak bezwaar tegen de WOZ. Moet ik dan ook nog bezwaar maken tegen de aanslag ozb?

Nee, een bezwaar tegen de waarde is automatisch ook een bezwaar tegen de aanslag onroerende zaakbelasting.

Moet ik de aanslag betalen als ik bezwaar maak?

Ja. Als u bezwaar maakt heeft u niet automatisch uitstel van betaling. U moet nog steeds het bedrag op uw aanslag aan de gemeente betalen. Als uw bezwaar wordt goedgekeurd, krijgt u achteraf uw geld weer terug.

Hoe kon ik bezwaar maken?

U kon tot en met 27 maart 2023 op 2 manieren bezwaar maken: informeel met een contactformulier of via de formele weg.

Formeel bezwaar

U kunt formeel bezwaar maken door::

  • Binnen 6 weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking/aanslag digitaal een officieel bezwaarschrift(externe link) in te dienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
  • Het formulier Bezwaar WOZ-beschikking Achtkarspelen uit te printen, in te vullen en per post naar de gemeente te sturen. Dit formulier kunt u ook telefonisch opvragen bij de gemeente.
  • Zelf een brief te schrijven. In dit bezwaarschrift moet het volgende staan: uw naam en adresgegevens, de datum waarop de brief is geschreven, waarom u bezwaar maakt en waarop u dit baseert en uw handtekening.

Iemand anders dient bezwaar in

Het kan zijn dat er iemand anders namens u bezwaar maakt. Indien dit het geval is, dient het bezwaarschrift van een door u ondertekende machtiging te worden voorzien.