Heeft u vragen over uw WOZ-beschikking/aanslag? Vul dan het contactformulier WOZ-waarde Achtkarspelen in (dit was mogelijk tot en met 28 maart 2022).

Hoe werkt het?

Het indienen van formeel bezwaar was mogelijk tot en met 28 maart 2022. Er zijn verschillende manieren om een bezwaarschrift in te dienen:

  • Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? U kunt binnen zes weken na de dagtekening van de WOZ-beschikking/aanslag digitaal een officieel bezwaarschrift indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Een bezwaar tegen de waarde is automatisch ook een bezwaar tegen de aanslag onroerende zaakbelasting.
  • U kunt het formulier Bezwaar WOZ-beschikking Achtkarspelen uitprinten, invullen en per post naar de gemeente versturen. Dit formulier kunt u ook telefonisch opvragen bij de gemeente.
  • Of u schrijft zelf een brief. In dit bezwaarschrift moet het volgende staan: uw naam en adresgegevens, de datum waarop de brief is geschreven, waarom u bezwaar maakt en waarop u dit baseert en uw handtekening.

Iemand anders dient bezwaar in

Het kan zijn dat er iemand anders namens u bezwaar maakt. Indien dit het geval is, dient het bezwaarschrift van een door u ondertekende machtiging te worden voorzien.

Uitstel van betaling

Als u bezwaar maakt wordt er niet automatisch uitstel van betaling verleend. U moet nog steeds het bedrag op uw aanslag aan de gemeente betalen. Als uw bezwaar wordt goedgekeurd, krijgt u achteraf uw geld weer terug.

Aanvullende informatie

Kwantitatief onderzoek Waarderingskamer naar No-cure-no-pay bezwaren

13 oktober 2021, Bron: Waarderingskamer

De Waarderingskamer (toezichthouder op de uitvoering van de wet WOZ) heeft kwantitatief onderzoek gedaan naar de mate waarin- en de redenen waarom (no cure - no pay) WOZ-bezwaren worden gehonoreerd. Het rapport is in juli 2021 verschenen: het beeld is dat no cure - no pay bureaus het niet beter doen dan particuliere burgers. Het onderzoek geeft de volgende inzichten:

  • De doorlooptijd van bezwaarafhandeling is bij no cure - no pay bureaus langer dan bij bezwaren door burgers zelf (respectievelijk 203 en 139 dagen).
  • Het percentage gegronde bezwaren is bij no cure - no pay bureaus lager dan bij burgers zelf (respectievelijk 30,3% en 48,2%).
  • De gemiddelde waardeverandering na bezwaar is bij no cure - no pay bureaus en burgers ongeveer gelijk (respectievelijk 8,7% en 9,4%).

De Waarderingskamer ziet een oplossing voor no cure - no pay constructies vooral in de intensivering van transparantie over de waardebepaling en in het contact met de burger.