Bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz 2004)

Als u een zelfstandig ondernemer met tijdelijke financiële problemen bent of als zelfstandig ondernemer wilt beginnen kunt u een uitkering en ondersteuning krijgen. In het kader van de Bbz 2004 kunt u een uitkering die het (gezins)inkomen aanvult tot het bijstandsniveau, of bedrijfskapitaal krijgen.

Meer informatie over de Bbz 2004 vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Hoe werkt het?

U kunt de uitkering aanvragen via BZF.

Voorwaarden

U kunt een verstrekking vanuit de Bbz aanvragen als u voldoet aan enkele voorwaarden:

  • u bent al een redelijke termijn als zelfstandige werkzaam (gevestigde ondernemer), óf
  • u wilt vanuit een werkloosheidssituatie als zelfstandige beginnen, óf
  • u bent een zelfstandige die geboren is voor 1 januari 1960 met een niet levensvatbaar bedrijf, óf
  • u wilt op korte termijn (binnen 12 maanden) uw bedrijf beëindigen, óf
  • u heeft een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet en u wilt zich gedurende een maximale termijn van 12 maanden voorbereiden op het zelfstandig ondernemerschap.

Zelfstandig ondernemer

U bent zelfstandig ondernemer als u:

  • voor de voorziening in het bestaan bent aangewezen op uw eigen bedrijf of beroep;
  • voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening daarvan;
  • voldoet aan het uren criterium, bedoeld in artikel 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001;
  • alleen of samen met anderen de volledige zeggenschap in het bedrijf of zelfstandig beroep heeft en de financiële risico's daarvan draagt.

Inlichtingenplicht

Binnen de Bbz 2004 geldt voor u - en uw eventuele partner - de inlichtingenplicht. Dit houdt het volgende in:

  • u moet op verzoek of zo snel mogelijk uit zichzelf alles doorgeven dat van invloed kan zijn op het recht op de verstrekkingen in het kader van de Bbz 2004.

Als u niet of niet voldoende aan de inlichtingenplicht voldoet, dan moet Bureau Zelfstandigen Fryslân het recht op de uitkering herzien of intrekken. Dit kan betekenen dat bijstand terug wordt gevorderd. Daarnaast wordt bekeken of er een boete opgelegd moet worden.