Ook in 2022 worden er op meerdere locaties in de gemeente bladkorven neergezet. De bladkorven worden in week 41 (tussen maandag 10 en vrijdag 14 oktober) geplaatst.

U kunt de gevallen bladeren in de korven kwijt. De gemeente zorgt voor het leeghalen van de korven. Op deze manier bestrijden we samen eventuele bladoverlast.

Omdat van het ingezamelde bladafval compost wordt gemaakt, is het van groot belang dat in de korven alleen bladafval terechtkomt. Overig groen hoort niet in de korven thuis. Ook als u bladafval heeft verzameld in vuilniszakken vragen wij u alleen de bladeren in de korven te gooien.

Waar kunt u uw bladafval kwijt?

Op de onderstaande locaties worden bladkorven neergezet. Het kan zijn dat u een stukje moeten lopen/rijden om uw bladafval kwijt te kunnen. Beschouwt u de bladkorven net als de glas-, papier- en textielcontainers als een brenglocatie.

 • Augustinusga: hoek Skoalikkers/W.B. van der Kooiwei, Geawei
 • Boelenslaan: Master de Boerstrjitte, Brandewyk
 • Buitenpost: Bernhardlaan, Bernhardlaan/Wilgeroos, Bernhardlaan/De Wiek, Roggeblom, Jeltingalaan, Julianalaan, hoek Kranswier/Waterlelie, Molenstraat, Oude Havenstraat, hoek Parcours/De Ring, Halbertsmastraat, Dr. Wumkestraat, Nijenstein, Concourslaan, Stationsstraat
 • Drogeham: Dykswal, Slotstrjitte, De Kromelle, Lytse Wei
 • Gerkesklooster: De Gauw/Wibrandstraat, De Gauw, Molenstraat, hoek Groningerstreek/Hoendiep, Voorstreek
 • Harkema: Nijewei, Nijkamp, hoek Homear/De Singel, Nijebuorren, Koetsekralen, De Kriken, hoek Ikeloane/De Kriken, Pauloane, hoek De Esken/Pauloane, Reitsmastrjitte, Ringwyk, hoek Taanwyk/Mounewyk
 • Kootstertille: Goudtsjeblomstrjitte, Tillebuorren, Willem Lodewykstrjitte, Van Harinxmastrjitte, Kanselarije, Linthorst Homanloane, Frisostrjitte, Willem Frederikstrjitte
 • Surhuisterveen: De Buizerd, hoek J. Binneslaan/B.J. Schurerweg, hoek De Spreeuw/De Gaai, hoek De Groenling/De Dellen, De Leijen, hoek Grietmanstraat/Boekholtstraat, Warreboslaan, hoek Gedempte Vaart/Vermaning, De Fazant, Bloemkamp
 • Surhuizum: Lustenburg
 • Twijzel: hoek Dobbe/Simke Kloostermanstrjitte, Persieltsjelan, Mounewei
 • Twijzelerheide: It Heideloantsje, Skoalstrjitte, hoek It Heideloantsje/Jinkepaed

Veegauto

De veegauto ruimt gevallen blad op. Op het onderstaande overzicht ziet u in welke week (van het jaar 2022) u de veegauto in uw dorp kunt verwachten gedurende de bladperiode.

 • Week 42: Buitenpost - Twijzel - Twijzelerheide - Kootstertille - Drogeham - Gerkesklooster/Stroobos
 • Week 43: Boelenslaan - Surhuisterveen - Harkema - Surhuizum – Augustinusga
 • Week 44: Buitenpost - Twijzel - Twijzelerheide - Kootstertille - Drogeham - Gerkesklooster/Stroobos
 • Week 45: Boelenslaan - Surhuisterveen - Harkema - Surhuizum – Augustinusga
 • Week 46: Buitenpost - Twijzel - Twijzelerheide - Kootstertille - Drogeham - Gerkesklooster/Stroobos
 • Week 47: Boelenslaan - Surhuisterveen - Harkema - Surhuizum – Augustinusga
 • Week 48: Buitenpost - Twijzel - Twijzelerheide - Kootstertille - Drogeham - Gerkesklooster/Stroobos
 • Week 49: Boelenslaan - Surhuisterveen - Harkema - Surhuizum – Augustinusga
 • Week 50: Buitenpost - Twijzel - Twijzelerheide - Kootstertille - Drogeham - Gerkesklooster/Stroobos