Openbare besluitenlijst collegevergadering 24 mei 2022

Openbare besluitenlijst collegevergadering 24 mei 2022

------------------------------------------

1. Herbenoemen, aanwijzen nieuwe leden en verzoek ontslag leden bezwaarschriftencommissie

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer

Met ingang van 1 juni 2022 zullen twee nieuwe leden (tevens plaatsvervangend voorzitters) worden benoemd voor de Algemene Kamer van de Bezwaarschriftencommissies 8KTD ter vervanging van twee vertrekkende leden. De leden die geen ontslag hebben aangevraagd, worden herbenoemd.

2. Asielketen

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college informeert de gemeenteraad over het asielbeleid vluchtelingen.

2.1 Asielketen

3. Garantstelling St. Woningbouw Achtkarspelen € 3,0 miljoen

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het college heeft ingestemd met een door St. Woningbouw Achtkarspelen (SWA) aangevraagde borgstelling ten behoeve van een nieuw bij BNG aan te trekken lening van € 3,0 miljoen per 3 juni 2022, looptijd 8 jaar, aflossing ineens achteraf.

4. Plan ijsbaan Kootstertille

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten de ijsbaanvereniging van Kootstertille verder te laten onderzoeken of hun ingediende plan voor de ijsbaan realiseerbaar is, of er draagvlak voor is en daarna een integraal advies te laten volgen. Totdat er nieuwe uitgangspunten zijn m.b.t. verlichting op ijsbanen, kan de ijsbaanvereniging in de tussentijd gebruik maken van mobiele verlichting op de ijsbanen van Kootstertille en Twijzelerheide zodra er geschaatst kan worden en de kosten daarvan (gemiddeld circa € 500 per ijsbaan per jaar) te financieren uit het eerder beschikbaar gestelde bedrag van € 20.000.

4.1 Plan ijsbaan Kootstertille

4.2 Ijsbaan Kootstertille

5. Milieustraat Lutkepost

Portefeuillehouder: Max de Haan

Het college besluit onderzoek uit te laten voeren naar de verschillende voor- en nadelen en in beeld brengen van alternatieven voor het composteren van groenafval in relatie tot de benodigde vergunningaanvraag.