Openbare besluitenlijst collegevergadering 7 juni 2022 

Openbare besluitenlijst collegevergadering 7 juni 2022 


Besluitenlijst constituerend beraad 14 juni 2022

Besluitenlijst constituerend beraad 14 juni 2022

-------------

1. Afwijken welstandsadvies Tunmelt 10 Buitenpost

Portefeuilehouder: Jouke Spoelstra

Er is een omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een berging met overkapping op het perceel aan de Túnmelt 10 te Buitenpost. De welstandscommissie heeft het bouwplan negatief beoordeeld. Het college heeft besloten, onder bepaalde voorwaarden, af te wijken van het welstandsadvies.