De gemeente Achtkarspelen heeft diverse parken in en rond haar dorpen, waar het onderhoud gericht is op het behalen van een zo groot mogelijke biodiversiteit. Deze parken worden wel ‘ecohoeken’ genoemd.

De gemeente wil met deze ecohoeken de natuur bij de mensen brengen. Daarnaast worden de dorpen op deze wijze vanuit het landelijk gebied en vanaf de wegen wat aan het zicht onttrokken.

Groengordel Buitenpost

In en rond het dorp Buitenpost is de groengordel het voorbeeld van zo’n ecohoek. Momenteel wordt er met name in de omgeving van Buitenpost gewerkt aan uitbreiding van de groengordel. Voor meer informatie over de status en werkzaamheden van betreffende groengordels verwijzen we u naar de links onderaan deze pagina.

Maaibeheer

Het maaibeheer van de groengordels gebeurt fasegewijs, waarbij steeds een deel gemaaid wordt. Het maaibeheer is gericht op een zo groot mogelijke biodiversiteit en wordt uitgevoerd en begeleid door mensen die gespecialiseerd zijn in het bereiken van deze doelstelling. De maaibalk die wordt gebruikt kan ook door ondiep water, zodat de randen van de waterpartijen, veelal met flauwe taluds, op dezelfde wijze gemaaid worden.

Natuur

In de bestaande groengordel komen door de inrichting en het speciale beheer een groot aantal planten en dieren voor.

Het komende jaar gaat de gemeente aan de slag met de aanleg van een paar nieuwe delen van de groengordel. De inrichting en het beheer van deze nieuwe groengordels zullen erop gericht zijn om op termijn een vergelijkbare biodiversiteit en uitstraling te krijgen als de bestaande groengordel.

Uitbreidingen groengordel Buitenpost

Hieronder vindt u de actuele uitbreidingen van de groengordels rondom Buitenpost.

Lutkepost

In 2009 is ten zuiden van Buitenpost gestart met het uitbreidingsplan Lutkepost. Tussen de woonwijk Lutkepost en de rondweg is in 2017 een groengordel aangelegd. Het ontwerp sluit aan op de bestaande groengordel en is door de gemeente samen met de direct aanwonenden opgesteld.

Het terrein was oorspronkelijk een weiland. De bovenste (voedselrijke) laag heeft Brouwer & Brouwer afgegraven en afgevoerd, ze hebben de brede waterpartijen gegraven en verhogingen aangebracht. De betonpaden, bruggen en vlonder zijn daarna aangelegd door de firma Witteveen.
De bodem bestond uit veen en klei. Mogelijk dat vanwege het veen in de bodem de verhoogde delen in de toekomst lager zullen liggen dan oorspronkelijk aangelegd.

De nieuwe groengordel is (na tweemaal eggen) door de gemeente ingezaaid met een bloemenmengsel van de Cruydthoeck. We hebben gekozen voor het g2 mengsel en het g3 mengsel. Beide mengsels bestaan uit inheemse kruiden en zijn aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Ook hebben we er voor het eerste jaar een paar eenjarige planten doorgezaaid, zodat de groengordel meteen een fleurige uitstraling krijgt. In het jaar 2018 staat de Kruidhof in het teken van ‘Silence of the Bees’. Deze uitbreiding zal naar verwachting meteen het eerste jaar al een mooie aanvulling vormen voor het voedselaanbod voor de bijen.

Voor wat betreft de bomen en de struiken heeft de gemeente in overleg met de direct aanwonenden gekozen voor een gevarieerde beplanting met diverse bloem- en bladkleuren en besdragende soorten. Ook deze beplanting draagt bij aan een geschikt leefgebied voor diverse diersoorten. De (autochtone) beplanting is geleverd door Staatsbosbeheer en aangeplant door Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA).

Wilt u meer informatie over de groengordel, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer, team groen via telefoonnummer 14 0511.

Mûnewyk

Tussen de woonwijk Mûnewyk en de doorgaande weg is een ontwerp opgesteld voor het uitbreiden van de groengordel. Het gebied tussen de woonwijk Mûnewyk en de doorgaande weg is in 2017 ingericht. Voorafgaand aan het maken van het ontwerp hebben we een schetssessie gehouden met direct aanwonenden en bedrijven. Met de uitwerking van het plan is zoveel mogelijk rekening gehouden met de ideeën en wensen die tijdens deze sessie zijn besproken. 

In het plan voor het deel bij de bedrijven sluit het ontwerp aan op de nieuw in te richten groengordel ter hoogte van de wijk Lutkepost. Het wordt een afwisselende strook met veel water, bomen, (besdragende) struiken, kruidachtige gewassen (het g2 mengsel en het g3 mengsel) en gazon. De bedrijven blijven zichtbaar vanaf de rondweg en de rotonde.  

Tussen de woningen en de rondweg hebben we de beplanting in het ontwerp zodanig gesitueerd dat de woningen deels onttrokken worden aan het zicht vanaf de rondweg, maar dat er de tussen de bomen nog doorkijkjes overblijven, zodat de bewoners zicht houden op het veldje achter hun woning en het omringende landschap.

In zijn geheel is in het plan de (knot) wilg een veel voorkomende boom. Volgens de website Wildebijen.nl is de wilgenfamilie voor insecten een belangrijke groep struiken/bomen. Wilgen zijn tweehuizig. Naast de nectar (vrouwelijke plant) zijn ze vooral als stuifmeelleverancier (mannelijke plant) erg belangrijk. De nieuwe inrichting biedt aan diverse diersoorten, waaronder bijen, vlinders en vogels een aantrekkelijk leefgebied.  

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de plannen rondom de groengordel, dan kunt u contact opnemen met de afdeling beheer van de gemeente Achtkarspelen via telefoonnummer 14 0511.