Update 22 november 2021:

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen kunnen de inschrijvende partijen niet aanwezig zijn bij het openen van de enveloppen:

  • U wordt verzocht na het inleveren van uw enveloppe het notariskantoor weer te verlaten.
  • Alle deelnemende partijen krijgen telefonisch bericht over de uitkomst.
  • De enveloppen kunt u tussen 10.00 en 10.15 uur afgeven bij Sekuer Notarissen, Nije Jirden 14 in Surhuisterveen.

Enige jaren geleden heeft de gemeente Achtkarspelen gronden aangekocht aan de Fûgelkamp te Harkema. Deze waren deels bestemd voor de uitbreiding van de begraafplaats en deels voor de realisatie van woningbouw. In 2015 heeft het college opdracht gegeven het bestemmingsplan hiervoor uit te werken. De uitwerking is opgenomen in het bestemmingsplan Veegplan Achtkarspelen welke op 4 juli 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld en op 15 oktober 2020 onherroepelijk geworden.

De Gemeente Achtkarspelen wil de beoogde woningbouwlocatie graag laten ontwikkelen en biedt deze nu middels verkoop bij inschrijving te koop aan. Als belangstellenden kunnen  ontwikkelaars, bouw- en aannemersbedrijven zich inschrijven voor de bouwlocatie.

De ontwikkellocatie in het kort

In het door de raad vastgestelde bestemmingsplan “Veegplan Achtkarspelen” zijn de bestemmingen voor het plangebied vastgelegd. Binnen de bestemming Wonen is het mogelijk een tweetal twee-onder-een-kapwoningen te realiseren. Het overige deel is bestemd voor tuin.

De locatie heeft een oppervlakte van totaal circa 1339 m2 waarin de kaveloppervlakten liggen tussen de 327 m2 en 350 m2. Het gehele bouwterrein voor de twee twee-onder-een-kapwoningen wordt via verkoop bij inschrijving verkocht. De inschrijving geldt dus voor de ontwikkeling van vier woningen.

Verkoop bij inschrijving

Verkoop van het perceel vindt plaats bij inschrijving. De inschrijfformulieren, volledig ingevuld met gevraagde bijlagen, dienen te worden ingeleverd in een gesloten envelop op vrijdag 26 november 2021 tussen 10.00 en 10.05 uur bij Sekuer Notarissen, Nije Jirden 14, 9231 KT  Surhuisterveen. Dit wordt gevolgd door opening van de enveloppen met inschrijfformulieren met openbaarmaking van de biedingen, waarvan verslag wordt gedaan in een proces-verbaal.

De aanbieder van het inschrijfbiljet dient zich tegenover de notaris met een geldig legitimatiebewijs te kunnen identificeren en kan door de notaris verzocht worden al die informatie te verstrekken die nodig is om te kunnen nagaan of aan de financiële verplichtingen ingevolge de verkoop bij inschrijving kan worden voldaan.

Het minimale inschrijfbedrag  bedraagt € 285.124 excl. btw en kosten koper.

Alle informatie over de inschrijving (voorwaarden en planning) vindt u in de verkoopbrochure.

Vragen?

Voor meer informatie over de verkoopprocedure kunt u contact opnemen met mw. W.J. Camfferman via e-mail wj.camfferman@achtkarspelen.nl.