Achtkarspelen kiest voor een gemeentelijke vertaling van de regionale visie voor toerisme en recreatie. Door in te zoomen op de gemeente willen we een plus maken als het gaat om toerisme en recreatie. Een plus voor de toeristen, de ondernemers en de inwoners. Het conceptbeleidsplan is klaar. Dit is in te zien op Visie op recreatie en toerisme | Gemeente Achtkarspelen.

Bij het conceptbeleidsplan is een ontwikkelkader logiesaccommodaties gemaakt. Dit is in te zien via Ontwikkelkader logiesaccommodaties Achtkarspelen.

Met ondernemers en experts uit de toeristisch-recreatieve sector hebben wij het concept beleids- en uitvoeringsplan gemaakt. Wij betrekken inwoners graag bij deze plannen. Het gaat tenslotte ook over uw omgeving en vrijetijdsbesteding.

Vanaf 8 september tot en met 13 oktober 2021 kunt u uw mening geven over toerisme en recreatie door een vragenlijst in te vullen op Denkmee.achtkarspelen.nl