het college van Achtkarspelen
Van links naar rechts: Oebele Brouwer, Jouke Spoelstra, Lea van der Tuin-Kuipers, Tjibbe Brinkman, Sierd Vegelin, Marcel de Jong

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Zij voeren het beleid uit dat de gemeenteraad op hoofdlijnen heeft vastgesteld. Verder bereidt het college plannen voor waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Het college van burgemeester en wethouders is ook verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente en het personeelsbeleid.

Het college van Achtkarspelen bestaat uit de burgemeester en vier wethouders. Zij worden bijgestaan door de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris adviseert en ondersteunt het college en zorgt ervoor dat de gemeentelijke organisatie de besluiten van het college uitvoert.

Wie doet wat?

Binnen het college van burgemeester en wethouders is een verdeling gemaakt wat betreft taakgebied, ook wel portefeuilleverdeling genoemd. Meer weten over de portefeuilles en de nevenfuncties van de collegeleden? Kijkt u dan bij Burgemeester, Wethouders en Secretaris.

Wilt u contact opnemen met een collegelid? Dat kan natuurlijk. U kunt bellen via telefoonnummer 140511 en vragen naar het bestuurssecretariaat. Ook kunt u een vraag stellen via het contactformulier(externe link).