Meestal lossen mensen problemen zelf op of met hulp van familie, vrienden of buren. Maar soms lukt dat even niet. In dat geval kunt u terecht bij het gebiedsteam van de gemeente Achtkarspelen.

Om u nog beter van dienst te zijn, zijn onze jeugd-, participatie- en dorpenteams samen gegaan in een gebiedsteam. Zij staan klaar voor alle inwoners in onze gemeente, voor jong en oud. Of het nu vragen zijn over werk en inkomen, zorg, opvoeding, dagbesteding of de aanvraag van een WMO-voorziening, voor alle vragen kunt u terecht bij de sociaal werkers in het gebiedsteam. Er is op deze manier één ingang voor alle vragen en u hoeft niet langer van loket naar loket.

Iedereen moet mee kunnen doen

Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. We doen er dan ook alles aan om dat met onze inwoners mogelijk te maken. Onze medewerkers helpen u op weg om de draad zelf weer op te pakken. Ons doel is om zelf- en samenredzaamheid van onze inwoners te vergroten en de ondersteuning in onze gemeenten betaalbaar te houden. Daarom kijken we eerst samen naar uw eigen mogelijkheden en uw eigen netwerk. Als het nodig is, zoeken wij met u naar andere ondersteuning om u op weg te helpen. Als het even niet lukt, zijn wij er voor u!

Vertrouwenspersoon

Wie te maken krijgt met Jeugdhulp kan hulp vragen aan een vertrouwenspersoon van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Ieder kind, iedere jongere en ouder of verzorger kan hulp krijgen van het AKJ. Deze organisatie is zelfstandig en onafhankelijk. Er is geen verbinding met de gemeente, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, of andere jeugdhulporganisaties.

Meer informatie kunt u vinden op: Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp - AKJ

Jeugdhulpverleners

De overheid stelt strenge eisen aan jeugdhulpverleners, zoals jeugd- en gezinsprofessionals, pedagogen en psychologen. In veel gevallen staat de jeugdprofessional die bij jouw kind of gezin aan het werk is, geregistreerd in het kwaliteitsregister van SKJ. Als dit zo is weet u zeker dat de professional voldoet aan de strenge eisen voor vakbekwaamheid en dat hij of zij zich regelmatig verplicht laat bijscholen. Het SKJ-register is openbaar, u kunt hier zelf nakijken of een jeugdhulpverlener is geregistreerd. Bent u niet tevreden over het beroepsmatig handelen van de jeugdhulpverlener? Dan is het soms mogelijk een klacht in te dienen. Meer informatie vindt u op skjeugd.nl.

Contactgegevens

Algemene vragen stelt u via het online contactformulier of bel ons op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur via 0511 - 460 767.

Crisissituatie

Als er sprake is van een crisissituatie zoekt u contact met:

  • De politie, telefoonnummer 112.
  • Veilig Thuis, telefoonnummer 0800 - 2000 (24/7) of 058 - 233 37 77. Veilig Thuis is voor informatie en advies over huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling en voor het melden van dergelijke mishandelingen.
  • Spoed4Jeugd, telefoonnummer 0800 - 776 33 45 (0800-SPOED4J) (24/7). Spoed4Jeugd biedt in Friesland spoedeisende (jeugd)hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrag- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Als een kind met spoed moet worden opgevangen, er geen lokale oplossing is of de gemeente niet bereikbaar is, dan kan Spoed4Jeugd worden gebeld.