Als het gaat om Jeugdzorg dan kunnen in beperkte mate nieuwe aanbieders in aanmerking komen voor een overeenkomst levering Jeugdzorg. De gemeenten in Fryslân hebben de inkoop van Jeugdzorg opgedragen aan Sociaal Domein Fryslân. Meer informatie over de inkoop van Jeugdzorg kunt u vinden op sdfryslan.nl(externe link).