Bij vervoer gaat het om Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en gymnastiekvervoer. De inkoop van dit vervoer is ondergebracht bij het mobiliteitsbureau Jobinder. Samen met de gemeenten Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân is met een aantal vervoerders een overeenkomst gesloten die loopt tot 31-12-2022. De overeenkomst kan daarna nog met 4 x 1 jaar verlengd worden.

Op de website van Jobinder vindt u meer informatie.