Werkzaamheden

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Werkzaamheden

Werkzaamheden

Via de onderstaande link leest u welke werkzaamheden er de komende tijd zijn. Heeft u na het lezen van een bericht toch nog vragen? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14 0511.

Weg- en rioolwerkzaamheden kunnen altijd enige (verkeers) hinder veroorzaken. Dat proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken. Maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. We vragen uw begrip daarvoor!

 • Werkzaamheden Oude Dijk

  (15-11-2018)

  Een onafhankelijk verkeersbureau heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van een knip in de Oude Dijk. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft het college besloten de knip (variant met verbindingen tussen Buitenpost-Twijzel en Kootstertille-Blauforlaet) te realiseren.

 • Herontwikkeling sportvelden Twijzel

  (29-10-2018)

  Het plan voor het herontwikkelen van het oude korfbalterrein is door de gemeenteraad goedgekeurd en vastgesteld.

 • Woonrijp maken Vierstromenland Surhuisterveen

  (02-10-2018)

  De gemeente Achtkarspelen voert vanaf halverwege oktober groot onderhoud uit in de wijk Vierstromenland in Surhuisterveen. De werkzaamheden die worden uitgevoerd is het opbreken en opnieuw aanbrengen van de rijbaan, aanbrengen van trottoirbanden, trottoirkolken, inritten, tegels, lantaarnpalen, parkeerplekken, groen etc.

 • Reconstructie Doarpsstrjitte & Gealewei in Twijzelerheide

  (14-09-2018)

  De gemeente Achtkarspelen voert groot onderhoud uit aan de Doarpsstrjitte en Gealewei. Voor de Doarpsstrjitte wordt hoofdzakelijk de weg opgeknapt en voor de Gealewei geldt dat naast de weg ook het riool wordt vervangen.

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?