Werkzaamheden

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Werkzaamheden

Werkzaamheden

Via de onderstaande link leest u welke werkzaamheden er de komende tijd zijn. Heeft u na het lezen van een bericht toch nog vragen? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14 0511.

Weg- en rioolwerkzaamheden kunnen altijd enige (verkeers) hinder veroorzaken. Dat proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken. Maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. We vragen uw begrip daarvoor!

 • Voortgang en planning aanleg KPN glasvezelnetwerk in Surhuisterveen

  (06-12-2019)

  Het is u misschien niet ontgaan, in Surhuisterveen werkt KPN aan de aanleg van glasvezel. In september zijn de werkzaamheden gestart. De werkzaamheden vinden in verschillende fases plaats en zullen naar verwachting tot eind december duren.

 • Reconstructie Groningerstraat in Surhuisterveen

  (29-11-2019)

  De gemeente Achtkarspelen start eind 2019 met het opknappen van de Groningerstraat te Surhuisterveen. Het betreft het gedeelte na de kruising met de Fossemastraat / Teake Schuilingastraat tot en met de kruising van de Warreboslaan / Molenweg.

 • Reconstructie Homear te Harkema

  (29-11-2019)

  De Homear, vanaf de Reitsmastrjitte tot de Dwerssingel/Ikeloane, staat voor 2019 op de planning voor onderhoud.

  Naar aanleiding van de inloopbijeenkomst van 2 juli 2019 is er een definitief ontwerp voor de Homear tot stand gekomen. Tijdens de bijeenkomst zijn een aantal opmerkingen gemaakt die, na overleg met de aanwonenden, zoveel mogelijk in het definitieve ontwerp zijn verwerkt.

 • Stremming Reapdraeijersreed Twijzelerheide

  (29-11-2019)

  Op maandag 2 december 2019 wordt er gestart met het aanbrengen van graskeien langs de Reapdraeijersreed in Twijzelerheide. In verband met de werkzaamheden zal het doorgaande verkeer op de Reapdraeijersreed tijdelijk gestremd zijn, (brom) en fietsers uitgezonderd.

 • wegwerkzaamheden aan het kruispunt Piterpôle – Mounewei

  (27-11-2019)

  Door wegwerkzaamheden aan het kruispunt Piterpôle – Mounewei te Twijzel is de Mounewei/Ikewei vanaf 11 december t/m 13 december afgesloten voor het doorgaand verkeer.

 • Reconstructie Goudtsjeblom-, Dahlia- en Klaproasstrjitte in Kootstertille

  (25-10-2019)

  De gemeente Achtkarspelen gaat starten met het opknappen van de Goudtsjeblom-, Dahlia- en Klaproasstrjitte in Kootstertille. We vervangen het riool en knappen de straten op.

 • Werkzaamheden Oude Dijk

  (09-07-2019)

  De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft op 24 januari 2019 besloten om de Oude Dijk, tussen de brug Butenposterfeart tot en met de kruising Nonnepaed/Miedwei/Oude Dijk in te richten als stringente 60km weg. 

 • Reconstructie Dr. Postmastraat, Dr. Wumkesstraat en Nyckle Haismastraat

  (30-04-2019)

  De gemeente Achtkarspelen start 20 mei met het opknappen van de Dr. Postmastraat, Dr. Wumkesstraat en Nyckle Haismastraat in Buitenpost. Het riool wordt vervangen en de straten worden gereconstrueerd.