Werkzaamheden

Home > Inwoners > Nieuws en bekendmakingen > Werkzaamheden

Werkzaamheden

Via de onderstaande link leest u welke werkzaamheden er de komende tijd zijn. Heeft u na het lezen van een bericht toch nog vragen? Bel dan met de gemeente via telefoonnummer 14 0511.

Weg- en rioolwerkzaamheden kunnen altijd enige (verkeers) hinder veroorzaken. Dat proberen we natuurlijk tot een minimum te beperken. Maar helemaal voorkomen kunnen we het niet. We vragen uw begrip daarvoor!

 • Afsluiting spoorovergang Buitenpost van 29 april – 3 mei

  (23-04-2019)

  Van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei is de spoorovergang bij de Jeltingalaan/Stationsstraat in Buitenpost afgesloten. De aannemer vervangt de verharding bij de spoorovergang aan beide zijden voor nieuwe bestrating.

 • Reconstructie Frisostrjitte, Nassauwyk en Maria Louiseloane in Kootstertille

  (28-03-2019)

  De gemeente Achtkarspelen start in het voorjaar met het opknappen van de Frisostrjitte, Nassauwyk en de Maria Louiseloane in Kootstertille. We vervangen het riool en knappen de straten op.

 • Reconstructie Dr. Postmastraat, Dr. Wumkesstraat en Nyckle Haismastraat

  (18-03-2019)

  De gemeente Achtkarspelen start begin mei met het opknappen van de Dr. Postmastraat, Dr. Wumkesstraat en Nyckle Haismastraat in Buitenpost. We vervangen het riool en knappen de straten op. 

 • Werkzaamheden Oude Dijk

  (14-03-2019)

  De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft op 24 januari 2019 besloten om de Oude Dijk, tussen de brug Butenposterfeart tot en met de kruising Nonnepaed/Miedwei/Oude Dijk in te richten als stringente 60km weg. 

 • Herontwikkeling sportvelden Twijzel

  (29-10-2018)

  Het plan voor het herontwikkelen van het oude korfbalterrein is door de gemeenteraad goedgekeurd en vastgesteld.

 • Woonrijp maken Vierstromenland Surhuisterveen

  (02-10-2018)

  De gemeente Achtkarspelen voert vanaf halverwege oktober groot onderhoud uit in de wijk Vierstromenland in Surhuisterveen. De werkzaamheden die worden uitgevoerd is het opbreken en opnieuw aanbrengen van de rijbaan, aanbrengen van trottoirbanden, trottoirkolken, inritten, tegels, lantaarnpalen, parkeerplekken, groen etc.

 • Reconstructie Doarpsstrjitte & Gealewei in Twijzelerheide

  (14-09-2018)

  De gemeente Achtkarspelen voert groot onderhoud uit aan de Doarpsstrjitte en Gealewei. Voor de Doarpsstrjitte wordt hoofdzakelijk de weg opgeknapt en voor de Gealewei geldt dat naast de weg ook het riool wordt vervangen.

Contact opnemen

Stationsstraat 18
9285 NH Buitenpost (adres en route)

gemeente@achtkarspelen.nl

Telefoonnummer 14 0511
Bellen vanuit het buitenland
Bereikbaarheid bij calamiteiten

Openingstijden

Heeft u een vraag? WhatsApp ons!

06 21 15 48 97. Het is niet mogelijk om naar dit nummer te bellen of een sms te sturen.

Opmerking/verbeterpunt voor deze website?