De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg. Dat is gezondheidszorg voor alle kinderen tussen 0 en 19 jaar. Het doel is om stoornissen te voorkomen, snel op te merken en zo nodig te behandelen.

U en uw kind krijgen een uitnodiging om langs te komen op een consultatiebureau of school.

Hoe werkt het?

Centrum voor Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is de plek waar organisaties voor de jeugd en ouders met elkaar samenwerken binnen Achtkarspelen. Ouders, opvoeders, kinderen en jongeren kunnen ook rechtstreeks terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Meer informatie over het CJG vindt u op www.cjgachtkarspelen.nl.

GGD Fryslân

U kunt terecht bij de informatie- en advieslijn van GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg, telefoonnummer (088) 22 99 444 (lokaal tarief). Dit nummer is elke werkdag bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ggdfryslan.nl/jgz.

De gemeente moet de gezondheidszorg bevorderen, in het bijzonder dat van kwetsbare groepen als de jeugd. Dit staat in de Wet collectieve preventie volksgezondheid. De gemeenten hebben hiervoor regionale diensten (GGD's) ingesteld die hen bij de uitvoering van deze wet van dienst zijn. Over jeugdgezondheidszorg kunt u bij GGD Fryslân informatie krijgen.

Alle kinderen hebben er recht op gezond te zijn én te blijven. De GGD helpt mee de samenleving gezond te houden door het voorkomen van gezondheidsproblemen. Ook wanneer er op het eerste gezicht niets aan de hand is. Want hoe eerder een achterstand, stoornis of ziekte wordt opgespoord, hoe groter de kans is op een optimale ontwikkeling. En die vroege opsporing is mogelijk omdat de GGD met regelmatige tussenpozen contact heeft met álle kinderen.