Jildau van der Meulen uit Twijzel wordt nieuwe kinderburgemeester

Woensdagmiddag 3 juli vond de verkiezing voor de nieuwe kinderburgemeester van Achtkarspelen plaats. Elf leerlingen van verschillende basisscholen waren geselecteerd en mochten zichzelf presenteren, waarbij ze hun idee pitchten aan de jury. De 10-jarige Jildau van der Meulen, van basisschool de Oanrin in Twijzel, kwam als winnaar uit de bus. “Ik bin sa bliid! Der wiene in soad goede presintaasjes en ideeën, dus ik hie net ferwachte dat ik it wurde soe!”

De jury, bestaande uit voorzitter burgemeester Oebele Brouwer, raadslid Tjitske Veenstra, huidige kinderburgemeester Thea Lien Bosma en communicatiemedewerker Hilly Kloosterman, was onder de indruk van alle indrukwekkende presentaties. De kandidaten zaten bomvol ideeën: van het aanleggen van een pluktuin tot het stimuleren van sport en van het organiseren van een bingo voor ouderen tot het toegankelijk maken van muziekles. Dat laatste idee kwam van Jildau van der Meulen. “Ik wol muzykles graach tagonklik meitsje foar alle bern. Net allinnich omdat it leuk is om in ynstrumint te bespyljen, mar ek omdatst dyn emoasjes goed kwyt kinst yn ‘e muzyk. Ik wurd der bliid fan en dat gun ik oaren ek.” Voorzitter van de jury Oebele Brouwer: “In kar meitsje út alle goede kandidaten wie dreech, mar ik haw der betrouwen yn dat Jildau it hiel goed dwaan sil.”

Jildau tijdens haar presentatie

Jildau is de opvolgster van Thea Lien, die vandaag een van haar laatste taken volbracht als kinderburgemeester. Er staan al veel belangrijke en leerzame activiteiten op de agenda van de nieuwe kinderburgemeester. Ze zal het komende jaar aanwezig zijn bij evenementen als de Gondelvaart op Wielen, Concours Hippique, de Sinterklaasintocht, Nationale Dodenherdenking en Koningsdag. 

Donderdag 11 juli wordt Jildau officieel geïnstalleerd tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis te Buitenpost.