De gemeente is eigenaar van de grond in openbare ruimte. Voor de aanleg van nieuwe kabels en leidingen of werkzaamheden aan bestaande kabels en leidingen is altijd toestemming van de gemeente nodig.  Soms heeft u ook toestemming nodig van andere grondeigenaren zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân of provincie Fryslân.

Hoe werkt het?

Vergunning, instemming of een melding via MOOR

Netbeheerders, bedrijven of aannemers moeten voor het aanleggen, (onder)houden en verwijderen van kabels en leidingen een vergunning of instemming aanvragen of een melding doen via het centraal Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). Voor nutsbedrijven is een vergunning nodig en voor telecombedrijven is een instemmingsbesluit nodig.

U vindt het meldpunt via www.moorwerkt.nl(externe link)

Het is niet mogelijk om als particulier een vergunning of instemming aan te vragen. Particuliere kabels en leidingen in gemeentegrond staan wij niet toe. De afhandeling van de kabel- en leidingwerkzaamheden vindt geheel plaats in MOOR.

Voor alle werkzaamheden met een tracélengte groter dan 2 meter of een oppervlakte van meer dan 2m2 moet u een vergunning of instemmingsbesluit aanvragen.

U moet daarnaast altijd minimaal drie werkdagen voor de start van de graafwerkzaamheden een melding doen via het centraal meldpunt MOOR.

  • Voor kleinere werkzaamheden is een MOOR-melding, drie dagen voor de start van graafwerkzaamheden voldoende. Werkzaamheden als gevolg van calamiteiten dienen ook zo spoedig mogelijk gemeld te worden via MOOR.

Wat kost het?

Voor de afhandeling van vergunnings- en instemmingsaanvragen worden legeskosten in rekening gebracht. Voor MOOR-meldingen van graafwerkzaamheden worden degeneratiekosten in rekening gebracht.

Aanvullende informatie

Heeft u klachten over bijvoorbeeld de oplevering van straatwerk of schades veroorzaakt door kabel- en leidingwerkzaamheden? Of de status van uw vergunningsaanvraag die uw netbeheerder bij de gemeente heeft ingediend? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14-0511. Hierbij is het noodzakelijk dat u het MOOR-kenmerk bij de hand houdt.