Werkgevers die zich nadrukkelijk onderscheiden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, ontvangen het Maatschappelijk verantwoord ondernemen vignet van de gemeente Achtkarspelen. Deze werkgevers onderkennen de talenten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bieden hen perspectief. Het vignet staat voor het bijdragen aan een duurzame oplossing voor deze werkzoekenden en treed daarbij op als ambassadeur en als betrokken partner.

Voordelen

De gemeente Achtkarspelen vraagt u om te voldoen aan bepaalde criteria om het Maatschappelijk verantwoord ondernemen vignet te kunnen ontvangen, maar wat levert het op?

  • Free publicity in Ondernemend Achtkarspelen
  • Draagt bij aan een positief imago en positionering
  • Presentatie op de website van de gemeente
  • Publiciteit door de gemeente wanneer het vignet uitgereikt wordt
  • Netwerk uitbreiden met andere ondernemers die het vignet hebben verdiend
  • Deelname aan netwerkbijeenkomsten

De gemeente heeft het Maatschappelijk verantwoord ondernemen vignet in het leven geroepen om werkgevers een pluim te geven. Deze werkgevers zorgen ervoor dat mensen met een arbeidshandicap een plek krijgen en houden binnen de maatschappij.

Criteria

Om voor het vignet in aanmerking te komen vragen wij het volgende van u:

  • De werkgever is een ambassadeur: het netwerk actief inzetten, optreden als positieve referent, etc.
  • De werkgever biedt een werkplek voor mensen met een arbeidsbeperking in Achtkarspelen.

Wie hebben een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vignet?