In de Omgevingsvisie leggen we vast hoe de gemeente eruit gaat zien in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop we in de toekomst willen wonen, hoe we gezond oud willen worden, hoe onze kinderen onbezorgd kunnen spelen, hoe we ons verplaatsen.

Waarom een omgevingsvisie?

Het mooie Achtkarspelen is onze gemeente en daar zijn we trots op! We zijn zuinig op ons DNA en sterke basis, tegelijkertijd willen we Achtkarspelen verbeteren. De vraag daarbij is, hoe onze gemeente er over 20 jaar uit moet zien. Welke ontwikkelingen komen op ons af en hoe spelen we daarop in? Welke wensen hebben we zelf voor de fysieke leefomgeving? En hoe gaan we dat mét elkaar voor elkaar krijgen?

Deze vragen liggen ten grondslag aan de omgevingsvisie . Dit is een visie die we samen met onze inwoners en betrokken organisaties hebben opgesteld. Hiermee schetsen we op hoofdlijnen onze ambities voor de ruimtelijke ontwikkeling van Achtkarspelen tot 2040. Stevige ambities om onze gemeente mooi te houden.

We hebben deze visie nodig om een koers uit te zetten en om initiatieven te kunnen beoordelen. Maar, wie bepaalt of een initiatief een goed idee is? Het is logisch dat niet alles overal kan. Met de omgevingsvisie moet echter ook niet alles dichtgetimmerd worden. Daarom heeft deze omgevingsvisie een andere insteek dan de traditionele structuurvisies die de afgelopen jaren in Nederland zijn gemaakt: duidelijk over wat we willen bereiken, zonder daarbij precies vast te leggen welke functies waar mogelijk zijn. We willen daarmee flexibiliteit inbouwen en zo kunnen inspelen op ontwikkelingen en behoeften.

Met de omgevingsvisie sorteren we voor op de nieuwe werkwijze van de Omgevingswet. Regelmatig zullen we de ambities die we nastreven tegen het licht moeten houden. Zijn ze nog relevant of zijn er nieuwe ontwikkelingen waar we op in moeten spelen? In het laatste geval moet de omgevingsvisie op die onderdelen wellicht worden herzien. We houden continu de vinger aan de pols en stellen de visie bij als de toekomst dat van ons vraagt.

Bekijk de Omgevingsvisie Achtkarspelen 2023-2040.

Animatie Omgevingsvisie

In deze animatie krijgt u een korte uitleg over de nieuwe Omgevingsvisie.