Gemeente Achtkarspelen heeft verschillende overlegpartners. Deze raden geven advies aan het college en de gemeenteraad.

De Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet verplichten gemeenten om inwoners te betrekken bij de uitvoering van deze wetten. Achtkarspelen heeft gekozen voor 1 orgaan, de Adviesraad.

Bezoek de website van de Adviesraad Achtkarspelen(externe link).