De gemeente Achtkarspelen heeft een aantal binnen- en buitensportaccommodaties die verhuurd kunnen worden.

Huur een sportaccommodatie

Wat kost het?

Bekijk de tarieven.

Hoe werkt het?

U kunt sportaccommodatieverhuur aanvragen via de blauwe knop "Een sportaccommodatie huren".

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer).

Structureel of incidenteel

De overdekte sportaccommodaties worden door het basis- en voortgezet onderwijs gebruikt maar kunnen ook structureel of incidenteel (per uur) worden verhuurd. Structureel wil hier zeggen:

 • voor een langere periode (een seizoen of 26 weken);
 • op vaste tijden. Deze vaste tijden hebben betrekking op de avonduren en in de weekenden. Gymlokalen kunnen gehuurd worden vanaf 14.15 uur (in verband met het continu rooster van de meeste scholen). Sporthallen kunnen gehuurd worden vanaf 16.30 uur (wegens gebruik van het Voortgezet Onderwijs).

De buitensportaccommodaties hebben vaste gebruikers en kunnen ook incidenteel worden verhuurd.

Voorwaarden

Voor het toekennen van uw aanvraag zijn er de volgende uitgangspunten:

 • incidenteel gebruik mag niet in strijd zijn met de huurovereenkomst van de vaste gebruiker(s);
 • als gebruiker mag u geen schade veroorzaken;
 • bij structurele verhuur wordt voor de overdekte sportaccommodaties een overeenkomst gesloten voor maximaal één seizoen dat loopt van augustus tot en met juni;
 • bij structurele verhuur van onoverdekte sportaccommodaties wordt een overeenkomst gesloten voor maximaal 1 jaar, dat loopt van 1 januari tot 1 januari;
 • voor incidenteel gebruik wordt ook een huurovereenkomst opgesteld.

In het Huurreglement sporthallen en gymnastieklokalen vindt u meer informatie over de regels. Dit huurreglement vindt u bij Documenten, onderaan deze pagina.

De accommodaties zijn in 2024 gesloten op

 • Zondag 31 maart (1e Paasdag)
 • Maandag 1 april (2e Paasdag)
 • Zaterdag 27 april (Koningsdag)
 • Zondag 5 mei (Bevrijdingsdag
 • Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag)
 • Zondag 19 mei (1e Pinksterdag)
 • Maandag 20 mei (2e Pinksterdag)
 • Zaterdag 20 juli t/m zondag 1 september (Zomervakantie)
 • Donderdag 5 december, vanaf 16.00 uur (Sinterklaas)
 • Woensdag 25 december (1e Kerstdag)
 • Donderdag 26 december (2e Kerstdag)
 • Dinsdag 31 december, vanaf 15.00 uur (oudjaarsdag)
 • Woensdag 1 januari 2025 (Nieuwjaar)