Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

In de gemeente Achtkarspelen zijn 2 weekmarkten

  • Weekmarkt Buitenpost (Kerkstraat) donderdags 13.00 - 17.00 uur.
  • Weekmarkt Surhuisterveen (Torenplein) zaterdags 10.30 - 17.00 uur.

Vraag een standplaatsvergunning aan(externe link)

Hoe werkt het?

Meer informatie over een vergunning voor een standplaats vraagt u aan bij de gemeente Achtkarspelen via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer).

Jaarmarkt Buitenpost

Ieder jaar wordt op de eerste woensdag in augustus een jaarmarkt gehouden in Buitenpost. Wilt u ook op deze jaarmarkt staan? Vraag via KIWO Evenementen Organisatie(externe link) een standplaats aan.

Voorwaarden

Het is verboden om zonder vergunning een standplaats in te nemen met de bedoeling goederen of diensten aan te bieden. Wanneer u als burger, bedrijf of instelling een (eenmalige) standplaats wilt hebben dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen.

De gemeente kan aan u een vergunning verlenen onder specifieke voorwaarden in het belang van openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, de verkeersvrijheid of –veiligheid. De aanvraag wordt ook getoetst aan het geldend bestemmingsplan en de redelijke eisen van welstand. De volledige eisen en voorwaarden vindt u in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Wat kost het?

Kosten standplaatsvergunning € 22,85