Woensdagavond organiseerde de gemeente Achtkarspelen een informatiebijeenkomst over een isolatiepilot. Voor deze isolatiepilot zijn 34 woningen in Drogeham en Kootstertille geselecteerd. Met deze pilot en de inzet van energiecoaching wil de gemeente inwoners helpen hun energieverbruik te verlagen.

Isolatiepilot 

De geselecteerde woningen zijn voor een deel woningen van woningbouwcoöperaties en voor een ander deel particulier eigendom. Voor de isolatiepilot is het namelijk belangrijk om de verschillen in aanpak te ontdekken tussen huur- en koopwoningen. Wethouder Lea van der Tuin benadrukt het belang van de isolatiepilot: “Het succes van de isolatiepilot hangt af van hoe we met elkaar samenwerken. We hebben allemaal hetzelfde doel: dat onze inwoners noflik en betaalbaar kunnen wonen.”

Enerzjyk Skûlenboarch 

Samen met vertegenwoordigers van Enerzjyk Skûlenboarch is een projectplan opgesteld. De gebiedscoöperatie zal de werkzaamheden die bij de isolatiepilot horen uitvoeren. Daarnaast hebben zij energiecoaches die kunnen helpen met tips voor energie besparen. “Uiteindelijk willen wij natuurlijk zoveel mogelijk mensen helpen het besparen op hun energierekening”, zegt Fokke Alma van Enerzjyk Skûlenboarch.

ANNO

Op 13 september 2022 heeft het college samen met de colleges van Dantumadiel, Noardeast Fryslân en Tytsjerksteradiel besloten in ANNO-verband een isolatiepilot te starten in de dorpen Drogeham en Kootstertille. Dit doen zij samen met ‘Enerzjyk Skûlenboarch’. De isolatiepilot is onderdeel van het Nationaal Isolatieprogramma en wordt betaald en gefaciliteerd door het Rijk, provincie en gemeenten.