De gemeente is momenteel bezig met een aantal plannen voor de uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen. De gemeente start daarnaast binnenkort met de uitgifte van de laatste kavel op Quakkenburg, Harkema.

Meer informatie over bestaande bedrijventerreinen vindt u op de pagina Bedrijventerreinen.

Westkern / Skûlenboarch

De gemeente Achtkarspelen werkt samen met de gemeente Tytsjerksteradiel aan de ontwikkeling van een nieuw, gezamenlijk bedrijventerrein: Westkern/Skûlenboarch. Het zal aansluiten op het bestaande terrein de Westkern en komt voor een groot gedeelte in Tytsjerksteradiel te liggen. Op dit moment wordt nog volop onderzoek gedaan naar een betere ontsluiting van de terreinen en de mogelijkheden van dit gebied. Dit is een initiatief van de beide gemeenten in samenwerking met de provincie Fryslân.

Hoe werkt de procedure bij uitgifte?

Voor de uitgifte van bedrijventerreinen is door het college van burgemeester en wethouders een uitgifteprotocol vastgesteld. Bij uitgifte van een bedrijventerrein neemt het college een besluit over de uitgiftevoorwaarden en de selectieprocedure. De werkwijze voor de uitgifte van bedrijventerreinen is beschreven in een uitgifteprotocol. Dit uitgifteprotocol kunt u ook raadplegen bij Documenten, onderaan deze webpagina.

Welke voorwaarden zijn er?

Voor de uitgifte van bedrijventerreinen zijn door het college van burgemeester en wethouders algemene voorwaarden vastgesteld. Het volledige overzicht kunt u vinden door op onderstaande link te klikken. De belangrijkste voorwaarden die gelden bij de uitgifte van industrieterrein zijn:

 • De inrichting van het terrein en de eventuele bebouwing moet binnen twee jaar na overdracht voltooid en gebruiksklaar zijn;
 • Gedurende een periode van drie jaar is het verboden om de grond door te verkopen aan een derde;
 • Detailhandel is verboden, met uitzondering van een paar categorieën.

De Algemene voorwaarden voor de verkoop van een industrieterrein vindt u onderaan deze pagina in een .pdf bestand.

Met welke kosten kan ik te maken krijgen?

Wanneer u een bedrijfskavel aankoopt bij de gemeente moet u de volgende kosten betalen:

 • De grondprijs (wordt in principe jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld);
 • Eventuele toeslag voor het realiseren van een bedrijfswoning. Deze toeslag wordt berekend door het verschil tussen de grondprijs voor vrije sectoren woningen en de grondprijs voor het bedrijventerrein te vermenigvuldigen met 600 m²;
 • De omzetbelasting (BTW) die over de grond wordt berekend;
 • Notariskosten in verband met levering van de grond;
 • Legeskosten in verband met aanvraag bouwvergunning.

De volgende kosten komen op rekening voor de gemeente:

 • Kosten voor de aanleg van een inrit;
 • Het schoongrondonderzoek;
 • De aanleg van de standaard nutsvoorzieningen op gemeentelijke grond.

Hoe kan ik mij inschrijven?

Wanneer u interesse heeft in een kavel kunt u zich inschrijven met het opgaveformulier bedrijventerreinen(externe link). U kunt natuurlijk ook contact opnemen met 1 van onze accountmanagers. 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jeldrik Doevendans (accountmanager)
Telefoon: 06 38 29 90 74 / (0511) 54 87 10
E-mail: j.doevendans@achtkarspelen.nl