Uitkering oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

U kunt een IOAZ-uitkering krijgen als u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf haalt en binnen 18 maanden met dit bedrijf wilt stoppen. Deze uitkering vult het (gezins)inkomen aan tot bijstandsniveau.

Meer informatie over de IOAZ vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Hoe werkt het?

U kunt de uitkering aanvragen via BZF.

Voorwaarden

U kunt een IOAZ-uitkering krijgen als u voldoet aan enkele voorwaarden.

U kunt een beroep doen op een IOAZ-uitkering als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • u bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt;
 • u heeft de afgelopen 10 jaar onafgebroken gewerkt, waarvan de laatste 3 jaar als zelfstandige. Daarvoor werkte u 7 jaar als zelfstandige of in loondienst;
 • u heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week; 
 • uw partner wordt als zelfstandige aangemerkt en heeft zelf recht op IOAZ als deze 55 jaar of ouder is, maar de AOW leeftijd nog niet heeft bereikt. En minimaal 525 uur per jaar meewerkt in het bedrijf;
 • de inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar gemiddeld minder geweest dan € 27.493,00 (bedrag in 2023). Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Als uw partner meewerkt in het bedrijf dan tellen deze inkomsten mogelijk mee. Dit geldt voor de meewerkvergoeding (boven de € 5.000,00) en het winstaandeel. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee;
 • voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 30.854,00 (bedrag per 1 januari 2022). De gemeente zal dit onderzoeken;
 • het inkomen per maand is, na beëindiging van het bedrijf, lager dan de toepasselijke uitkeringsnorm; 
 • u dient de aanvraag voor een IOAZ-uitkering in voordat het bedrijf wordt beëindigd. Na de aanvraag beëindigt u het bedrijf binnen een periode van 18 maanden. Het recht op een IOAZ-uitkering ontstaat niet eerder dan dat het bedrijf beëindigd is.

Kostendelersnorm

Ontvangt u een IOAZ-uitkering en woont u samen met anderen van 27 jaar of ouder in één huis? Dan kan voor u de kostendelersnorm gelden.

De kostendelersnorm is de IOAZ-uitkering die u krijgt als u in één huis woont met een of meer volwassenen van 27 jaar of ouder. Dat zijn de zogenoemde kostendelers. Dit kunnen uw kinderen zijn, maar ook andere inwonenden. Kostendelers kunnen meebetalen aan uw woonkosten. Daarom is een kostendelersuitkering lager. Dit geldt niet als de inwonenden studenten zijn die studiefinanciering kunnen krijgen. Deze studenten tellen niet mee voor de hoogte van de uitkering. Inwonenden met een uitkering houden hun kostendelersnorm.

Arbeidsplicht

Als u een IOAZ-uitkering krijgt, dan geldt voor u - en uw eventuele partner - de arbeidsplicht. De arbeidsplicht houdt het volgende in:

 • u zoekt werk en neemt een aanbod voor werk aan;
 • u gebruikt een voorziening van de gemeente die u aan het werk kan krijgen of op een andere manier actief laat zijn;
 • u werkt mee aan een onderzoek naar uw mogelijkheden voor werk.

Als u zich hier niet aan houdt kan de gemeente het recht op de uitkering tijdelijk lager vaststellen. U krijgt dan minder uitkering.

Inlichtingenplicht

Binnen de IOAZ geldt voor u – en uw eventuele partner – de inlichtingenplicht. Dit houdt het volgende in:

 • u moet op verzoek of zo snel mogelijk uit zichzelf alles doorgeven dat van invloed kan zijn op het recht op uitkering of de arbeidsinschakeling.

Als u niet of niet voldoende aan de inlichtingenplicht voldoet, dan moet de gemeente het recht op de uitkering herzien of intrekken. Dit kan betekenen dat de gemeente bijstand terugvordert. Daarnaast bepaalt de gemeente of er een boete opgelegd moet worden.

Netto bedragen IOAZ

Onderstaande bedragen gelden vanaf 1 juli 2024 en zijn netto per maand, inclusief vakantietoeslag.

SituatieNetto bedrag per maand
Werkloze werknemer met (gehuwde) partner, beiden 21 jaar of ouder€ 1.869,22
Alleenstaande werkloze werknemer met 1 of meer meerderjarige medebewoners€ 934,61
Alleenstaande werkloze werknemer van 23 jaar of ouder€ 1.308,45

Bruto bedragen IOAZ

Onderstaande bedragen gelden vanaf 1 juli 2024 en zijn bruto per maand, inclusief vakantietoeslag.

SituatieBruto bedrag per maand
Werkloze werknemer met (gehuwde) partner, beiden 21 jaar of ouder€ 2.074,36
Alleenstaande werkloze werknemer met 1 of meer meerderjarige medebewoners€ 1.037,18
Alleenstaande werkloze werknemer van 23 jaar of ouder€ 1.630,17