Voor het aanleggen van een uit- of inrit vanaf uw eigen terrein naar de openbare weg heeft u toestemming van de gemeente nodig.

Vraag toestemming voor een uitrit

Hoe werkt het?

Bent u geen eigenaar van het perceel? Dan heeft u ook een schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig om de uitrit te laten aanleggen (bijvoorbeeld bij huurwoningen).

U heeft ook toestemming nodig voor:

 •     Het aanbrengen van veranderingen in uw bestaande uitrit of;
 •     Voor de aanleg van een uitrit die geschikt is voor personen in een rolstoel of een scootmobiel.

Wanneer krijg ik toestemming voor het aanleggen van een uitrit?

De gemeente verleent toestemming voor de aanleg van uw uitrit als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het aanleggen van een uitrit mag niet ten koste gaan van een openbare parkeerplaats;
 • 1 uitrit per perceel
 • 2 uitritten per perceel mogelijk met een WMO gerelateerde aanvraag (denk hierbij aan een zorgunit);
 • De aanleg van een uitrit mag geen verkeersonveilige situaties veroorzaken;
 • De gemeente bepaalt de breedte van de uitrit en de soort en de kleur van de stenen;
 • Buiten de bebouwde kom is het mogelijk een eigen steen toe te passen, dit in overleg met de gemeente;
 • Wanneer voor het aanleggen van een uitrit een gedeelte van het openbaar groen verwijderd moet worden mag dit niet leiden tot een ongewenste aantasting van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
 • De aanleg van een uitrit mag niet leiden tot versnippering van het openbare groen;
 • Een uitrit moet op zo'n manier worden aangelegd dat zoveel mogelijk groen wordt gespaard. Dit betekent in principe dat de kortste doorsnijding van een groenvoorziening moet worden gekozen;
 • De gemeente voert de bestratingswerkzaamheden tegen uitvoeringskosten uit;
 • De gemeente blijft eigenaar van het materiaal en mag een uitrit verwijderen als dit voor het belang van de verkeersveiligheid noodzakelijk is of wanneer de uitrit zijn functie heeft verloren.