De gemeente zet zich in om de verkeersveiligheid in Achtkarspelen te verbeteren. Zo wordt het grootste deel van de bebouwde kommen van de dorpen ingericht als 30 km-gebied. Ook wordt er aandacht besteed aan het bevorderen van veilig verkeersgedrag door bijvoorbeeld rijvaardigheidsdagen en het fietsverkeersexamen.

Heeft u klachten of wilt u meer informatie?

Voor vragen en klachten over verkeersveiligheid kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer) of gemeente@achtkarspelen.nl(externe link).  

Hoe werkt het?

Duurzaam veilig inrichten 30 km-gebieden

In 2001 heeft de gemeente besloten om het grootste deel van de bebouwde kommen van de dorpen aan te wijzen als 30 km-gebied. De Duurzaam Veilige inrichting van de wegen in deze gebieden combineren we vaak met groot onderhoud en vernieuwing van de riolering. De afgelopen 10 jaar zijn al veel maatregelen in de vorm van kruispuntplateaus, wegversmallingen en dergelijke uitgevoerd. In overleg met de verenigingen voor Plaatselijk Belang, buurtverenigingen en aanwonenden gaat dit proces de komende jaren gewoon door.

Duurzaam veilig inrichten 60 km-gebieden

De meeste wegen in het buitengebied maken inmiddels onderdeel uit van een 60 km -zone. De laatste zones zijn in de jaren 2012 en 2013 ingericht. Er blijven in de gemeente naast de provinciale wegen dan nog maar een paar gemeentelijke wegen over waar 80 km/u mag worden gereden. Bij de herinrichting van deze wegen ligt het accent op een gelijkwaardige inrichting van kruispunten. Goede voorbeelden zijn de kruispunten in de Turfloane en de kruising Wildveld/De Trije Roeden tussen Houtigehage en Surhuisterveen.

Bevorderen veilig verkeersgedrag

Verder doet de gemeente in samenwerking met de provincie en de andere gemeenten in Noordoost Fryslân veel aan het bevorderen van veilig verkeersgedrag. Cijfers wijzen namelijk uit dat bijna 90 procent van alle verkeersongelukken wordt veroorzaakt door menselijke fouten. Elk jaar worden voor verschillende doelgroepen activiteiten uitgevoerd of financieel ondersteund. De gemeente geeft jaarlijks 8000 euro uit voor activiteiten als rijvaardigheidsdagen, scootmobieltrainingen, verkeersmarkten, het praktisch fietsverkeersexamen enzovoort.

Steeds minder verkeersslachtoffers

Het eerste doel was om in 2010 het aantal verkeersslachtoffers (doden en ziekenhuisgewonden) in Achtkarspelen te verminderen tot 48 per jaar. Dit was in 1997/1998/1999 gemiddeld 65. Dat doel is ruimschoots gehaald gehaald. In 2007/2008, 2009 en 2010 waren er gemiddeld 20 slachtoffers. Voor de komende periode van vijf jaar is opnieuw een actieplan opgesteld om het aantal verkeersslachtoffers nog verder terug te brengen.