Het waarschuwen van de arts

Bij het overlijden wordt als eerste de arts gewaarschuwd. Bel in eerste instantie naar uw eigen huisarts of de dienstdoende vervangende arts.

De A-verklaring en B-verklaring

Na het vaststellen van de dood zal de arts de A-verklaring en de B-verklaring afgeven. De A-verklaring is het document waarop de naam van de overledene staat, de geboorte- en overlijdensdatum.

Dit formulier is voor iedereen ter inzage. Op de A-verklaring wordt meestal niet het tijdstip en de oorzaak van het overlijden vermeld.

De B-verklaring is een formulier waarop de arts de oorzaak van het overlijden invult. Dit formulier is bedoeld voor de statistieken en wordt door de arts gesloten en van zijn handtekening of paraaf voorzien. Beide formulieren worden door de uitvaartondernemer meegenomen voor de aangifte bij de burgerlijke stand.

De melding van het overlijden

Nast het waarschuwen van een arts moet een uitvaartondernemer worden ingeschakeld om de uitvaart te regelen. Twee manieren om in contact te komen met een uitvaartondernemer zijn:

  • Er is het telefoonnummer 0080-STERFGEVAL (0800-7837343825). Dit telefoonnummer is gemakkelijk te onthouden, de letters staan voor de nummers op het toetsenbord. Belt u dit nummer dan wordt u doorgeschakeld naar een uitvaartondernemer bij u uit de buurt.
  • Een uitvaartondernemer naar keuze. Het is beter om u vooraf goed te laten informeren en het nummer van de uitvaartondernemer van uw keuze bij de hand te houden (zowel in de telefoonklapper als bij de overlijdenspapieren).

Akte van overlijden - uittreksel uit het overlijdensregister

De A-verklaring en de B-verklaring worden meegenomen door de uitvaartondernemer. Met deze formulieren en het aangifteformulier (het formulier waarop de persoonlijke gegevens van de overledene staan vermeld) doet de uitvaartondernemer de aangifte van overlijden in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Van de burgerlijke stand ontvangt de uitvaartondernemer het uittreksel uit het overlijdensregister (ook wel de akte van overlijden genoemd) en het verlof tot begraven of cremeren. Het uittreksel uit het overlijdensregister krijgt u na de uitvaart overhandigd, de originele akte van overlijden blijft altijd bij de burgerlijke stand.

De burgerlijke stand geeft het overlijden door aan de belanghebbende instanties, bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank, Belastingdienst, de grote pensioenfondsen, het UWV, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, Onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolrecht.

Wilt u weten welke instanties informatie vanuit de basisregistratie personen (BRP) krijgen, en wanneer? Kijk dan op Rijksoverheid.nl.

Wat moet ik nog meer regelen? Bijvoorbeeld met andere instanties?

De Rijksoverheid heeft een checklist gemaakt zodat u overzicht krijgt in het regelen van zaken met andere instanties.