Dit zijn de beschikbare woningbouwprojecten per dorp:

Buitenpost Acht oan de Diken

De gemeente en een andere grondeigenaar zijn van plan om aan de zuidkant van Buitenpost bij Acht oan de Diken en Lutkepost woningen te bouwen. Dit doen wij samen met een ontwerpteam. In dit ontwerpteam werken inwoners samen met de gemeente, grondeigenaren en belangengroepen om gezamenlijk tot een eindontwerp te komen.
Op onze denkmeesite kunt u meedenken met dit project.

Buitenpost Voorstraat 63, voormalig Van der Brug-locatie

Stichting Sprank is voornemens om een zorgwooncomplex te realiseren in Buitenpost. Daarnaast zal hier ook een appartementencomplex gerealiseerd worden met reguliere woningen.

Buitenpost Jeltingapark Buyten Post

De ontwikkelaar is voornemens om hier 32 woningen te realiseren. Om deze woningen te realiseren wordt er door de ontwikkelaar gewerkt aan een ontwerp-bestemmingsplan. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website www.jeltingapark.nl.

Surhuisterveen AVEK

Na de verplaatsing van de fabriek is AVEK voornemens om op de oude locatie woningen te bouwen. De gemeente is in gesprek met AVEK om verschillende ontwerpen en plannen te bespreken.

Surhuisterveen Knarrenhof - Langelaan

In Surhuisterveen wordt een wooncomplex ontwikkeld voor en door senioren, dit wordt ook wel een Knarrenhof genoemd. Hierbij gaan zelfstandigheid en gemeenschapszin hand in hand. Alle woningen zijn verkocht en in maart 2024 is de bouw gestart. Verwacht wordt dat de bouw in november 2024 afgerond is.

Surhuizum, woningbouw nieuwe korfbalvelden

De gemeente is van plan om in de omgeving van de korfbalvelden in Surhuizum woningen te bouwen. Samen met Werkgroep Wonen Surhuizum willen wij hier het participatietraject ingaan om gezamenlijk tot een ontwerp te komen. Via onze Denkmee site kunt u meedenken met dit project.