Is uw woning of bedrijfsgebouw aangesloten op het riool of op een IBA? Dan betaalt u rioolheffing.

Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, betaalt de gemeente de kosten voor inzameling en transport van hemel- en afvalwater en de zuivering van afvalwater.

Hoe werkt het?

Elk jaar krijgt u een gemeentelijke belastingaanslag. Deze kunt u automatisch laten afschrijven of betalen via overboeking.

Wilt u kwijtschelding aanvragen?

De gemeente Achtkarspelen heeft een kwijtscheldingsbeleid voor gemeentelijke belastingen. In sommige gevallen is hele of gedeeltelijke kwijtschelding van de rioolheffing mogelijk.

Wat kost het?

De rioolheffing bedraagt in 2024 € 220,08 per perceel.

Aanvullende informatie

De rioolheffing wordt ook gevraagd voor het systeem voor de individuele behandeling van afvalwater. Woningen en bedrijven die niet op het riool zijn aangesloten hebben vaak zo'n IBA.

De verordening(externe link) op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2024 vindt u online, deze verordening is vastgesteld op 14 december 2023.