Riool

''It riolearringssysteem soarget foar ôfwettering fan ôffalwetter en reinwetter, want wetteroerlêst wolle wy net!''