Is het riool verstopt? Neem dan altijd eerst contact op met een lokaal ontstoppingsbedrijf. Een aantal van hen werkt ook buiten kantoortijden. Blijkt na de ontstoppingswerkzaamheden dat de verstopping is veroorzaakt in de rioolleiding op terrein van de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Achtkarspelen via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer), de gemaakte rioolontstoppingskosten worden achteraf vergoed als blijkt dat verstopping op het terrein van de gemeente ligt.

Informatie over IBA's vindt u op achtkarspelen.nl/iba.

Hoe werkt het?

Een rioolaansluiting is een verbinding tussen de openbare riolering en de riolering op particulier terrein. De aansluiting over eigen grond moet u als eigenaar zelf (laten) aanleggen. De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw vanaf de perceelsgrens op de gemeentelijke riolering.

Het onderhoud van de gemeentelijke riolering is geregeld in een onderhoudsplan. In dit plan is opgenomen hoe vaak de reinigingsdienst de putten in een straat leegzuigt.

Is uw riolering verstopt?

Neem dan contact op met een lokaal ontstoppingsbedrijf. Een aantal van hen werkt ook buiten kantoortijden. Blijkt na de ontstoppingswerkzaamheden dat er een duidelijke aanwijzing is dat de verstopping is veroorzaakt in het gedeelte rioolleiding op gemeentelijk terrein? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Achtkarspelen via telefoonnummer 14 0511 (zonder netnummer).

Door de afdeling Beheer wordt er dan een onderzoek of rioolinspectie uitgevoerd. Blijkt dat er een gebrek en/of verstopping aanwezig is in de gemeentelijke rioolleiding dan zal dit zo snel mogelijk worden hersteld. De gemaakte rioolontstoppingskosten worden achteraf vergoed.

Blijkt uit het uitgevoerde onderzoek dat de verstopping door verkeerd gebruik van de rioolleiding (bijvoorbeeld door het lozen van frituurvet) veroorzaakt is dan vergoedt de gemeente de gemaakte kosten niet.

De bovenstaande tekst geeft een algemeen beeld. Elke situatie staat op zichzelf en wordt apart beoordeeld.

Er komt rioollucht in mijn woning en bij regenval "borrelt" één of meerdere wastafels of afvoerputjes. Wat kan ik hieraan doen?

Neem contact op met een erkend installateur voor advies en of controle van de goede werking van uw rioleringssysteem of beluchting.

Door verstopping zoekt lucht de uitgang naar boven: naar de weg met de minste weerstand. Vaak is de oorzaak: een slecht werkende ontluchting of beluchting van het rioleringssysteem van de woning. Elk rioolsysteem is voorzien van siffons, ook wel "zwanehalzen" genoemd. Die zorgen ervoor dat er geen rioollucht in de woning komt. Als deze siffons lek zijn, of er is geen rechtstreekse ontluchting of beluchting aanwezig in het rioolsysteem van de woning (meestal een regenafvoer bij de oudere woningen of een ontluchtingsleiding met ontluchtingspan tot in de nok van het huis) dan vindt de rioollucht via de siffons, een weg naar de woning.