Wethouder Harjan Bruining is onder andere verantwoordelijk voor de werkgebieden: financiën, organisatie en economische zaken.

Politieke partij: CDA
E-mail: h.bruining@achtkarspelen.nl

Verantwoordelijkheden

De wethouder is verantwoordelijk voor de volgende werkgebieden (portefeuille):

 • Economische Zaken algemeen
 • Midden- en kleinbedrijf
 • Financiën
 • Werk en Inkomen (participatie)
 • Interne organisatie en samenwerking
 • Caparis SW Fryslan (alleen AvA)

Nevenfuncties op grond van het wethoudersambt

 • Vertegenwoordiger in de AvA Eneco Holding N.V. (3 bijeenkomsten per jaar/niet betaald)
 • Lid AB en DB GR werkmaatschappij 8KTD (8 uur/mnd/niet betaald)
 • Bestuurslid Stichting Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (niet betaald)
 • Lid VFG Portefeuillehouders overleg Financiën (niet betaald)
 • Lid VFG Portefeuillehouders overleg Werk en Inkomen (niet betaald)
 • Lid VFG Portefeuillehouders overleg EZ, Recreatie en Toerisme (niet betaald)
 • Vertegenwoordiger AvA Stedin (3 bijeenkomsten per jaar/niet betaald)
 • Regiovertegenwoordiger Aandeelhouderscommissie (AHC) Eneco en Stedin (6 bijeenkomsten per jaar, niet betaald)
 • Secretaris/bestuurslid Stichting Sportcentrum 8karspelen (niet betaald)

Nevenfuncties buiten het wethoudersambt

 • Geen