Wilt u een evenement organiseren? Dan heeft u misschien een vergunning(externe link) nodig van de gemeente. Voor kleinere evenementen is een melding doen(externe link) vaak al voldoende. Meer informatie vindt u op deze pagina. 

Hoe werkt het?

Aan de hand van uw aanvraag, kunnen wij beoordelen wat er geregeld moet worden om uw evenement door te kunnen laten gaan en waar de gemeente, de politie en eventueel de brandweer zich op moet voorbereiden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan maatregelen voor het afsluiten van wegen, overlast, verkeersveiligheid, inzet van politie en controle brandveiligheid door de brandweer. 

Wilt u een klein evenement organiseren?

Zoals een straatfeest of buurtbarbecue? Dan moet u dit minimaal drie weken voor de dag van het evenement bij ons melden. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging. Hoort u daarna binnen tien werkdagen niets meer van ons, dan kan het evenement zoals vermeld doorgaan. Aan een melding zijn géén kosten verbonden. 

Voorbeelden van een klein evenement zijn: 

 • bazaar, rommelmarkt, snuffelmarkt
 • doortocht (tocht gaat door meerdere gemeenten maar start niet in onze gemeente)
 • muziekoptreden op straat, draaiorgel (geen straatmuzikant)
 • geluidswagen
 • buurtfeest, (buurt)barbecue *
 • kleine besloten feesten *

* Voorwaarden buurtfeest/barbecue en kleine besloten feesten: 

 • tussen 08.00 en 01.30 uur;
 • maximaal 150 personen, in maximaal 2 straten;
 • per straat maximaal 2 objecten van maximaal 25 mper object (bijvoorbeeld een tent en springkussen);
 • van zondag tot en met donderdag na 23.00 uur geen versterkte- en/of live muziek. Op vrijdag en zaterdag na 00.00 uur geen versterkte- en/of livemuziek;
 • niet op een doorgaande weg.

Klein evenement doorgeven

Wilt u een groter evenement organiseren? 

Zoals een braderie, kermis of festival? Dan moeten wij de aanvraag vier weken voor aanvang van de activiteit ontvangen hebben. Voor evenementen met meer dan 500 bezoekers, moeten wij uw aanvraag 14 weken voor aanvang binnen hebben. Wacht met het organiseren van het evenement totdat u de vergunning heeft.

Bij de aanvraag stuurt u het volgende mee: 

 • een programma met alle begin- en eindtijden
 • een plattegrond van het terrein (de evenementencoördinator kan op verzoek een plattegrond toesturen)
 • een plattegrond van het gebouw of de tent
 • een draaiboek met calamiteitenplan (nodig vanaf 500 bezoekers)

Evenementenvergunning aanvragen

Wat kost het?

De kosten voor het aanvragen van een evenementenvergunning vindt u hieronder:

 • Evenement tot 2000 bezoekers: € 22,85
 • Evenement met meer dan 2000 bezoekers: € 93,55
 • Evenement tot 2000 bezoekers met tent: € 176,20
 • Evenement met meer dan 2000 bezoekers met tent: € 280,35
 • Vergunning organiseren braderie: € 99,60

Aanvullende informatie

Heeft u de aanvraag ingediend? 

Zodra u uw aanvraag heeft ingediend krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Uw aanvraag wordt gepubliceerd in het weekblad de Feanster. Binnen veertien dagen mogen anderen hun zienswijze (bedenkingen) geven op uw aanvraag. Eventuele ingediende zienswijzen worden meegenomen in de beoordeling van uw aanvraag. 

Ook sturen wij uw aanvraag naar de politie, eventueel brandweer (in het geval van plaatsing van een tent), de afdeling Reiniging, Wegen en Riolering (voor de verkeersmaatregelen) en de afdeling Groenbeheer (beheer openbare ruimte). Zij geven ons een reactie op uw aanvraag. Vervolgens geven wij door of de vergunning verleend of geweigerd moet worden. 

U krijgt na ongeveer drie weken een schriftelijke reactie van ons. Bij evenementen met meer dan 500 bezoekers, ontvangt u na ongeveer vijf weken een schriftelijke reactie van ons. Een exacte termijn kan niet worden gegeven omdat de termijn afhankelijk is van het aantal aanvragen dat in een bepaalde periode wordt ingediend.

Heeft u de aanvraag te laat ingediend? 

Dan kan het zijn dat de gemeente uw aanvraag niet behandelt. Uw evenement kan dan niet doorgaan. De gemeente doet dit alleen als zij niet op tijd een reactie kunnen geven op uw aanvraag. Hoe eerder u uw aanvraag indient, hoe eerder u weet of u uw evenement kunt organiseren, waar u rekening mee moet houden en welke eisen de gemeente stelt. 

Reclame maken voor uw evenement?

Als u reclame langs de kant van de weg wilt plaatsen voor uw evenement, heeft u daar mogelijk ook een vergunning voor nodig. Dit kunt u lezen op de pagina met meer informatie over reclameborden en spandoeken.