Een Attestatie de Vita is een officiële internationale verklaring dat u in leven bent. U vraagt deze aan bij de gemeente waar u ingeschreven bent. 

Attestatie de Vita aanvragen

U vraagt een Attestatie de Vita persoonlijk aan op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. U krijgt het document meteen mee.  

Wat neem ik mee naar de afspraak?

Neem het volgende mee naar uw afspraak op het gemeentehuis:   

  • een geldig identiteitsbewijs; 
  • geld of een bankpas. 

Vraagt u de Attestatie de Vita aan voor een pensioenfonds? Dan hebt u ook de originele brief van het pensioenfonds nodig. 

Wat kost het?

Een Attestatie de Vita kost € 16,60.

Een Attestatie de Vita is gratis als u aan kunt tonen dat u deze nodig heeft voor uw pensioen. Neem hiervoor uw pensioenbrief mee.