Heeft u grond in bezit of wilt u grond aankopen, let dan op bodemvervuiling. Zorg ervoor dat u weet of de grond vervuild is. U moet dit weten als u grond koopt om een huis of bedrijf op te bouwen of als u gaat verbouwen. Laat dan een bodemonderzoek doen. Blijkt dat de grond vervuild is, dan moet deze worden gesaneerd (schoongemaakt).

Hoe werkt het?

Wilt u weten of de bodem in uw buurt vervuild is, kijk dan op de kaart van het Bodemloket. Vindt u niet de informatie die u zoekt, neem dan contact op met de provincie of gemeente.

Ontdekt u dat uw grond vervuild is? U bent verplicht dit te melden bij de gemeente of provincie.

Bodemonderzoek doen

Koopt u een huis of een stuk grond? Ga dan na of er een geschiktheidverklaring of schonegrondverklaring is. Dit is een verklaring dat de grond niet ernstig vervuild is. Huizen die na 1992 gebouwd zijn hebben zo’n verklaring. Is deze verklaring er niet, dan moet u onderzoeken of de grond vervuild is. Dit kan door een bodemonderzoek te laten doen.

Gaat u bouwen of verbouwen, dan moet u ook een bodemonderzoek laten doen. Dit onderzoek hebt u nodig bij uw aanvraag voor de omgevingsvergunning om te mogen bouwen of verbouwen.

Bodem saneren

Is de grond vervuild, dan moet u de grond laten saneren. Dit mag alleen door erkende bodemintermediairs. Via Rijkswaterstaat kunt u zoeken naar erkende instellingen.

Het saneren van de grond kan betekenen dat de vervuilde grond wordt afgegraven en afgevoerd naar een erkend verwerker. Bij ernstige gevallen van bodemverontreiniging bepaalt de provincie wat er moet gebeuren.

Voorwaarden

Bodem die vervuild is, moet gesaneerd worden. Dit betekent dat de grond zo goed mogelijk schoongemaakt wordt. Alleen erkende bedrijven of instellingen die bodemsaneringen en bodemonderzoeken doen mogen vervuilde bodem saneren.

Huis of grond kopen

Wilt u een huis of grond kopen, vraag dan aan de makelaar of de grond schoon is. Vraag ook of er ooit een olietank in de grond is geplaatst. De meeste vervuilingen op particuliere grond komen door een olietank in de tuin.

In het koopcontract kunt u laten opnemen wie de sanering moet betalen, als toch blijkt dat de grond vervuild is.

Vervuiling is gevaarlijk voor de volksgezondheid

Een vervuilde bodem kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. Zo kan het voor kinderen gevaarlijk zijn om op een vervuild terrein te spelen en kan het ongezond zijn groenten te eten die op vervuilde grond geteeld zijn. Ook het grondwater kan vervuild raken, waardoor de drinkwatervoorziening in gevaar kan komen.